Gjødslingsforsøk gjennomført i 2021 gir interessante svar på hvilke strategier man skal legge for korngjødsling i 2022-sesongen.

– Tidligere har vi hatt både positiv avlingsrespons og grei merbetaling for å gjødsle sterkere, sier Harald Solberg, fagleder og rådgiver korn i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

– Spre gjødsla tynt utover

– I byggdyrking er det faktisk lønnsomt å redusere nitrogengjødslinga ned til cirka sju kilo nitrogen per dekar, sier Solberg.

Gjødslingsforsøkene viser at meravlingene ved å gjødsle sterkere ikke betaler for den økte gjødslingskostnaden.

– Selv om det blir mindre avling både å treske og tørke, blir økonomien akkurat den samme som ved å gjødsle seg til større avlinger, sier rådgiveren.

Se foredraget fra Faguka 2021

Harald Solberg, fagleder og kornrådgiver i NLR Innlandet, summerer opp årets gjødslingsforsøk og gir anbefalinger for kommende sesong.

Ved å ta utgangspunkt i forsøksfelt som etterprøver gjødslingsplanen, kan man simulere økonomisk resultat ved ulike gjødslingsstrategier. Her er det lagt inn en gjødselpris på kr 7,69 per kilo for Fullgjødsel 22-3-10. Basisnivå i gjødselplanen tilsvarer 11 kg N i Fullgjødsel 22-3-10.