Et nylig avsluttet prosjekt har gitt rådgiverne i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet og Tine Rådgiving inspirasjon og motivasjon til å lage et felles rådgivingstilbud for grovfôrprodusenter. Gjennom å etablere rådgivingsgrupper er målet både å skape et godt kollegialt nettverk mellom deltakerne og å gi den enkelte bonde kunnskap til å produsere bedre grovfôr på egen gård.

– Gjennom erfaringsutveksling i små grupper, med mellom fem og ti deltakere, er målet at vi sammen skal bli dyktigere i grovfôrproduksjon, sier Stein Jørgensen, rådgiver i NLR Innlandet.

Solveig Goplen, rådgiver i Tine, forteller at det kvalitetsgrovfôr med riktig innhold av energi, protein og mineraler legger grunnlaget for å produsere mjølk og kjøtt basert på norske fôrressurser med lavt klimaavtrykk.

– Rådgiverne skal fungere som fasilitatorer for samlingene og det forventes at deltakerne skal dele erfaringer, sier Solveig Goplen.

Tre samlinger i tre områder

Rådgivingstilbudet starter opp i 2022, og foreløpig er det planlagt med tre samlinger for hver gruppe. Her legges det opp til både motivasjonsmøter og fysiske markvandringer i eng.

– På slutten av året tar vi ei oppsummering av sesongen og planlegger bruken av årets grovfôr, sier Jørgensen.

Siden 2022 er et oppstartsår, vil det være noen geografiske begrensninger på hvor grupperådgivingstilbudet tilbys.

– Kommunene vi vil tilby å være med er Ringsaker, Hamar, Stange, Løten Elverum, Trysil, Åmot og Stor Elvdal. Gruppestørrelsen vil være mellom fem og ti garder, sier Goplen.

3 A7 A0409
Stein Jørgensen, rådgiver i NLR Innlandet, og Solveig Goplen, rådgiver i Tine rådgiving er initiativtakere til det nye, tverrfaglige grupperådgivingstilbudet. Foto: Morten Livenengen

Grupperådgiving grovfôr

Har som mål å:

Deltakelse i Grupperåd grovfôr koster 2 500,- kroner per gård i oppstartsåret. Dette er en rabattert pris da rådgivingskonseptet er under utvikling. Deltakelse forutsetter at du er villig til å dele erfaringer og stille som vertskap for eventuelle markvandringer. Medlemskapet i gruppa løper inntil oppsigelse.

Meld deg på Grovfôr grupperådgiving