Istedenfor å gå rundt og sparke grusen mens forholdene for våronn blir gode, kan du bruke tiden på faglig oppdatering. Vi har her samlet knippe fagartikler og nyhetssaker som er aktuelle for årstiden.

Noen saker krever innlogging. Her bruker du ditt produsentnummer for innlogging.

Når er jorda laglig for jordarbeiding?

Jordarbeiding: Det er ikke lett å svare på når jorda er laglig. Det aller viktigste er man sparer den beste jorda for pakkeskader. Vi demonstrer hvordan du finner ut om din jord er laglig.

Les mer

(krever innlogging)

3 A7 A8960

Skal, skal ikke jordarbeide?

Jordarbeiding: Til tross for relativt gode tilskudd for utsatt jordarbeiding, er andelen høstpløyd areal svakt økende i flere korndistrikt. Tilskudda frister ikke nok til at gardbrukerne ser seg tjent med utsatt jordarbeiding. Det er mange årsaker til dette, og her skal vi prøve å belyse noen av dem.

Les mer

3 A7 A1819

Vår- og delgjødsling til bygg

Gjødsling: Delgjødsling i bygg viser i forsøk ingen sikker avlingsøkning, men kan gi andre fordeler som kapasitet i våronna, redusert utvasking og klimahensyn.

Les mer

(krever innlogging)

3 A7 A9020

Velg rett gjødselstrategi i høstkorn

Gjødsling: Mange er ivrige etter å komme igang med gjødslinga av høstkornet. Mange kan fortsatt ta det med ro, og drøye dette arbeidet litt, mener kornrådgiver Harald Solberg. Han forteller deg hvilken strategi du skal legge opp til for årets høstkorngjødsling.

Les mer

(Krever innlogging)

3 A7 A1528

Gjødsling av eng om våren

Gjødsling: – Kjør ut gjødsel så tidlig som mulig, men husk at det må være gode kjøreforhold og veksten i graset må ha startet, sier Oddbjørn Kval-Engstad. Hør ham dele sine tips til gjødsling av eng om våren.

Les mer

(Krever innlogging)

IMG 5306 crop

Husdyrgjødsel til økologisk eng

Gjødsling: Førsteårsenga betaler mest for husdyrgjødsla. Tildeling av nitrogen til førsteårseng booster avlinga det første året, engene kommer godt i gang og graset danner flere sideskudd. Enga blir også tettere og vi får et balansert forhold mellom kløver og gras.

Les mer

(Krever innlogging)

Slangespreder1