Vi søker primært deg med utdanning og relevant erfaring, men vi oppfordrer også deg som er under utdanning om å søke. God og relevant praksis kan kompensere for utdanning.

Dette er en spennende jobb for deg som liker å snakke med folk, være ute i felt om sommeren og bidra til bedre agronomi og drift hos våre medlemmer.

Arbeidsoppgaver:

  • Rådgiving innen grovfôr, og eventuelt andre plantekulturer
  • Gjødslingsplanlegging og jordprøver
  • Forsøksarbeid, markvandringer, kurs og fagmøter
  • Skrive for nettsider og fagblader
  • Prosjektarbeid

Vi søker deg med:

  • Høyere utdanning (eller student) innen landbruksfag, gjerne plantefag
  • Relevant praksis kan kompensere for utdanning
  • Praktisk erfaring fra landbruket
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Fleksibilitet i forhold til arbeidstid

Norsk Landbruksrådgiving Innlandet

Vi gir uavhengig og god rådgiving som gir økt lønnsomhet

For mer opplysninger, ta kontakt med fagleder grovfôr Rune Granås (911 74 127) eller rådgiver på Vinstra, Oddbjørn Kval-Engstad (995 46 503)

Vi søker deg som er serviceinnstilt og tar ansvar for egne oppgaver. Du må kunne kommunisere godt med andre og ta initiativ, samt jobbe systematisk og selvstendig.

Vi kan tilby en selvstendig stilling med varierte arbeidsoppgaver i et godt fag- og arbeidsmiljø, med gode muligheter for faglig utvikling. Lønn etter avtale. Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontorsted i landbrukssenteret på Vinstra. Søkere må ha førerkort og disponere bil.

Kortfattet søknad med CV sendes til rune.granas@nlr.no

Søknadsfrist 18. juli 2021