– Økologisk korndyrking er for mange en mulighet til å forbedre økonomien på gården, sier Kari Bysveen, rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Hun sier at flere burde våge å satse på omlegging av sin konvensjonelle kornproduksjon til økologisk.

Større sjølforsyningskrav

Det er ikke de økte kostnadene på innsatsfaktorer til landbruket alene som er bakgrunnen for rådgiverens oppfordring om å tenke økologisk korndyrking.

– Nyinnførte EU-regler stiller strengere krav til økt sjølforsyning i økologisk landbruk. Det må vi ta på alvor, og øke egen produksjon av blant annet kraftfôrråvarer. Her er det et stort behov for norskprodusert økologisk korn, sier Bysveen.

Utfordrer agronomen

– Det er ikke bare å slutte med kunstgjødsel og sprøytemidler, og tro at det skal gå bra økologisk. Det stiller strengere krav til agronomen, noe som også kanskje kan lokke flere til å prøve, sier Kari Bysveen.

Hun er raskt ute med å nevne ugras som den største utfordringen i økologisk korndyrking.

– Det er viktig å planlegge vekst etter ugrassituasjonen på gården generelt og helt ned på det enkelte skifte, sier Bysveen.

Hun kan videre fortelle at økologiske rådgivere tar gårdens forutsetninger i betraktning og kommer med gode regnestykker på hvordan en omlegging til økologisk produksjon vil slå ut på din gård.

– Tilgang på husdyrgjødsel og egen korntørke gjør det hele mye enklere. Dersom du trenger å få hjelp til planlegging av nytt tørkeanlegg, kobler vi på våre byggtekniske rådgivere, sier Bysveen.

NLR har kompetente rådgivere som rådgir deg gjennom hele prosessen – fra tankestadiet til omlegging med vurdering av alternativer og fram til ferdig omlagt produksjon. Videre kan rådgiverne hjelpe deg i den videre økologiske drifta med gode rådgivingstilbud.

Ta kontakt med rådgiver

Slik kan du lykkes med økologisk korndyrking