Med gode forberedelser er sannsynligheten større for at slåtten går problemfritt.

NLR Grasvettreglene

Her har våre rådgivere samla ti punkt for bedre grovfôrproduksjon. Hvert punkt er ett eller flere tiltak for at du skal høste mer og bedre grovfôr tilpassa din produksjon.

NLR Grasvettreglene

Lær av tidligere

Med et enkelt skjema kan du evaluere tidligere innsats og lære av både det som fungerte bra og av det som ikke gikk fullt så bra.

Evalueringsskjema

Sjekkliste før slåtten

Kombipresse m syre Sveen

Når er riktig slåttetidspunkt?

– Vanligvis setter vi ei grense på 500 døgngrader fra første- til andreslått dersom du vil ha energiverdi med minst 0,90 FEm per kg tørrstoff i timoteibasert eng, sier Stein Jørgensen, grovfôrrådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

3 A7 A2410
Stein Jørgensen, rådgiver NLR Innlandet. Foto: Morten Livenengen

For å finne antall døgngrader hos deg, og for prognose av energiinnholdet ved slått, anbefaler rådgiveren at du tester ut Grovfôrmodellen.

Prøv Grovfôrmodellen

Faglig fordyping

Dersom det fortsatt er litt tid til du skal i gang med andreslått, kan du bruke litt tid på å lese fagartikler om grovfôr. Våre rådgivere har ført i pennen en rekke fagartikler som gir verdifull kunnskap om hvordan du kan dyrke bedre grovfôr.

Noen artikler er åpne, mens andre krever innlogging. Her bruker du produsentnummeret ditt.

Vi hjelper deg

Dersom det er noe du lurer på eller det er noe du trenger hjelp til, stiller våre rådgivere opp. Vi har en rekke tjenester som kan være til stor nytte for deg.

Toppbanner Buskap 01 1