Her er det open dør, og triveleg om folk vil koma innom.

Svanhild Lyngved Solheim arbeider 50% med HMS

Kjartan Haugen Foss arbeider 100% med grovfôr

Kjersti Nystuen Sveen arbeider 100% med grovfôr

Ragnhild Sjurgard arbeider 60% med økonomi og grovfôr

Ottadalskontoret servar også kontoret på Joramo, som er ope ein dag i veka utanom vekstsesongen.

I år har vi forsøksfelt både i Skjåk, Lom og Vågå, og det vil bli arrangert markvandringar i samband med desse utover sesongen.