Det kan til tider være utfordrende å være bonde. Noen kan kant trenge litt hjelp fra andre i perioder av livet. Det kan skyldes bekymringer som blir store og vanskelige å håndtere selv. Det kan være knyttet til helse, økonomi, ulykke, dødsfall i nær relasjon, samlivsbrudd, rovdyrkonflikter eller annet.

– Det er et stort arbeidspress i landbruket, hvor mange jobber mye alene og flere har en svært krevende økonomisk situasjon. Heldigvis er det stadig flere kommuner som etablerer Bondens nettverk. Her kan bonden, eller pårørende, strekke ut en hånd og nettverket svarer med å sette folk i kontakt med rette instanser. Og jo før man rekker ut en hånd, dess større er sjansen for at det går bra, sier Linn Thorud, fagleder HMS i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Skjermbilde 2021 06 10 kl 10 36 30

Bondens nettverk

Sikkerhetsnett

Bondens nettverk er ei liste over aktører som kan kontaktes av bonden selv eller andre som er bekymret for bondens situasjon og helse.

– Aktørene som har sagt ja til å være med i nettverket skal enten hjelpe bonden selv eller henvise til andre som innehar den nødvendige kompetansen, sier Thorud.

Nettverket vil sikre at veien til riktig hjelp er kortere for bonden og flere vil også kunne fanges opp tidligere, slik at de får nødvendig hjelp.

Kommunene har ansvaret

– Nettverket er forankret hos kommunenes landbrukskontor og du vil finne mer informasjon om dette på de respektive kommuners nettsider, sier Linn Thorud.

I nettverket vil det være representanter fra de som jobber tett på bonden som for eksempel faglag, regnskapsførere, Landbrukstjenester, produksjonsrådgivere, veterinærer, helsevesenet, NLR og andre.

– Hittil har 28 kommuner i Innlandet etablert nettverket, og stadig flere er i arbeid med å etablere. Det er gledelig, sier Thorud.