Etter en gjennomgang av budsjett for 2024 finner styret i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet det er vanskelig å lykkes som selvstendig rådgivingsenhet. Dermed har et enstemmig styre kommet fram til at det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte innen nyttår.

– Vi står ved et veikryss der det å fortsette som før ikke er et mulig valg. Alle alternativer innebærer store endringer. Vi har satt fokus på at vi må ha et rådgivingstilbud i hele vårt område, og at de ansatte blir godt ivaretatt. Det har vært krevende vurderinger, men et samstemt styre innstiller nå på fusjon for et ekstraordinært årsmøte, sier Elisabeth Gjems, styreleder i NLR Innlandet.

Skjermbilde 2023 09 02 kl 05 57 59

Stort underskudd

Under arbeid med budsjett for 2024, der NLR Innlandet står som selvstendig rådgivingsenhet uten statsstøtte, har styret med forsiktige anslag kommet fram til at et underskudd på drøye tolv millioner kroner er et sannsynlig scenario. Konstituert nestleder Børe Vold understreker at budsjettarbeid alltid er preget av en viss grad av gjetning, og i en så stor omstilling som NLR Innlandet står i, blir usikkerhetene enda større. Styret har stor tro på de ansatte og det har vært vist stor vilje og innsats i situasjonen vi er i, men vi ser at det trengs mer tid til en så stor snuoperasjon.

– Vi må være realistiske. For å få budsjettet til å gå i balanse vil en omstilling måtte skje i et tempo som synes lite realistisk, sier Vold.

DSC 0938

Ansvarlig styre

– NLR SA har varslet at de snarlig vil starte rekruttering av personell for å etablere en rådgivingsenhet i Innlandet. Vi ser det som sannsynlig at flere av de ansatte i NLR Innlandet vil bli rekruttert, noe som vil gjøre ubotelig skade i personalgruppa. NLR SA har varslet alle rådgivere og teknikere vil få tilbud om jobb, sier Gjems.

Hun forteller videre at styret vil være sitt ansvar som arbeidsgiver bevisst, og at frustrasjonen og usikkerheten som uttrykt blant de ansatte er tatt med største alvor, og derfor innstiller på å sammenkalle til ekstraordinært årsmøte før nyttår.

-Vi er i dialog med NLR SA for å få på plass viktige punkter, som en langsiktig forutsigbarhet for kontorstruktur og ansatte i Innlandet. Gjennom tett kontakt med dem ønsker vi å finne fram til en løsning som er best mulig for medlemmer og ansatte i NLR Innlandet.

– Hva skjer dersom årsmøtet stemmer mot fusjon også denne gangen, slik det ble gjort i juni i år?

– Det sittende styret har lagt stor innsats i å se på realistiske løsninger for selskapet vårt. Hvis dette blir stemt ned, må noen andre ta ansvar for videre drift, sier Gjems.