Etter at stemmene er talt opp, er det 13 stemmer for fusjon og 8 stemmer mot.

For at en fusjon med NLR SA skulle bli en realitet, måtte det være 3/4 flertall, altså 16 stemmer.

Dette var det årsmøtet bestemte. Styret vil nå samles for å drøfte videre plan, og informasjon vil komme etter hvert.