– Jamnlig blir det tatt stikkprøver av grønnsaker og poteter i butikk, og noen ganger er verdiene av tungmetallet kadmium over grenseverdi i produktene som er dyrka på alunskiferjorda på Hedmarken. Vi ønsket å se på mulige tiltak for bonden som dyrker på slik jord, sier Kari Bysveen, prosjektleder og rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Billigste og beste tiltak

– Det er alunskiferen i jorda og i berggrunnen som er årsaken. Alunskifer er en svart skifer som er forsteina bunnslam fra hav og innsjøer, og ble danna for cirka 500 millioner år siden, sier Bysveen.

Videre forteller hun at planter dyrka på alunjord kan ta opp kadmium i mengder over tillatte grenseverdier. Tidligere prosjekt og forsøk har funnet ut at kalking av jorda og pH opp mot 7, er beste tiltak for at plantene ikke skal ta opp for mye kadmium.

– I tillegg til vanlig jordbrukskalk, har vi prøvd biokull og silisiumslagg, men effekten av dette var altså minimal effekt sammenligna med vanlig jordbrukskalk, avslutter Bysveen