– De fleste ønsker en driftsplan for sin gård i forbindelse med byggeprosjekter som krever banklån og støtte fra Innovasjon Norge, men en god driftsplan kan brukes til langt mer enn det. Dette kan være et veldig godt styringsverktøy for din gård, sier Ragnhild Sjurgard, økonomirådgiver i Norsk Landbruksrådgiving (NLR) Innlandet.

Hun kan melde om stor pågang og etterspørsel etter driftsplaner i disse dager, når frister for søknad om tilskudd hos Innovasjon Norge nærmer seg.

– Kapasiteten vår er nær fullt utnyttet akkurat nå, men vi ønsker å gjøre alle oppmerksomme på at planlegging med lang tidshorisont er det mest gunstige for både deg og gården din, sier Sjurgard.

Skjermbilde 2023 01 19 kl 09 31 58

Styringsverktøy

En driftsplan fra Norsk Landbruksrådgiving har mange bruksområder. Særlig peker Sjurgard på muligheten til å bruke NLR Driftsplan som et styringsverktøy i drifta.

– Særlig i tider der økonomien er presset, kan det være svært nyttig å ha en driftsplan som et viktig verktøy for å opprettholde eller gjenopprette kontroll og god økonomisk styring, sier rådgiveren.

– For den som ønsker mer detaljert rådgiving innen økonomisk styring, kan NLR Likviditet være en aktuell tjeneste. Dess mer penger som kommer inn og går ut i løpet av et år, dess viktigere er det for deg å holde kontroll. NLR Likviditet gir deg bedre oversikt og styring av likviditeten, supplerer Sjurgard.

Generasjonsskifter

– Generasjonsskifte er eksempler på situasjoner der en driftsplan fra NLR vil være både nyttig i forbindelse med verdsetting og for å belyse aktuelle alternativer for videre drift, sier Ragnhild Sjurgard.

Hun forteller videre at dersom noen tenker på generasjonsskifte inneværende år, er absolutt på tide å komme i gang med planlegginga blant annet med en driftsplan.

– Vi har også rådgivningstjenester for selve generasjonsskiftet, opplyser Sjurgard.

Optimaliser drifta

Å få utarbeidet en driftsplan kan også være aktuelt for deg som ønsker å videreutvikle og optimalisere drifta på gården. Ragnhild Sjurgard trekker fram fordelen ved å få utarbeidet en driftsplan hos NLR.

– NLR Driftsplan utarbeides av en økonomirådgiver og deg med familie. Ved behov trekker vi inn andre fagrådgivere. Vi kartlegger hvilke ressurser foretaket har og vi ser på hva som må til for å komme til det ønskede målet, sier hun.

Bestill NLR Driftsplan