Christen Engeloug, styreleder i NLR Innlandet, er glad styret har klart å komme fram til en samlet beslutning om å støtte seg til sammenslåingsavtalen med de andre NLR-enhetene.

– Det tidligere styret har gjort en grundig jobb, og jeg har stor respekt for de som nå har endret mening i denne saken. Jeg tror at dette er den beste løsningen - både for bonden og for rådgiveren, sier Engeloug.

IMG 1996

Saken om sammenslåingsavtalen skal behandles på ekstraordinært årsmøte, hvor det kreves ¾ flertall i to påfølgende årsmøter for å kunne slutte seg til avtalen.

Første ekstraordinære årsmøte avholdes 8. juni.

Ser framover

– Nå er vi i styret enige om retningen, og det er bra, sier Engeloug.

Han er forsiktig optimist med tanke på behandling av sammenslåingsavtalen i det kommende ekstraordinære årsmøtet.

– Jeg håper å få med årsmøtet på en avtale. Det er få veger forbi og det kan bli en svært krevende tilværelse å stå utenfor, sier Engeloug. Han peker blant annet på offentlig finansiering og tilgang til faglig kompetanseheving for ansatte, som store utfordringer ved å forbli en selvstendig enhet.

– Jeg kan også se for meg at vi kan oppleve en medlemsflukt. NLR skal uansett tilby et landsdekkende rådgivingstilbud, og det vil da etableres konkurrenende virksomhet i vårt område, forklarer han.

Tilgjengelig kunnskap

For bonden som kjøper rådgiving av NLR, er det kunnskapen denne leverer som betyr mest, mener styrelederen.

– Det er krevende som bonde å holde seg oppdatert. Vi er avhengig av kompetente rådgivere. Med ny organisering vil det være lettere å utnytte spesialkompetanse, sier han.

– Dette vil både gjøre bonden og rådgiveren bedre, sier Engeloug.

Alle er med

Styrelederen er ikke bekymret for de ansatte i en virksomhetsoverdragelse, som blir resultatet av sammenslåingsavtalen.

– Alle ansatte er med i overgangen. Du skal fortsatt jobbe med det du jobber med der du jobber fra. Det er ikke noe mål i seg sjøl å bygge en stor sentraladministrasjon. Det er kunnskapen til rådgiveren som er viktig, og det er den jeg er sikker på blir best mulig ivaretatt med å slutte seg til sammenslåingsavtalen, avslutter Engeloug.