At kornavlinga varierer både mellom skifter og år, er Thorleif Aas den første til å innrømme.

– Jeg kan jo ha variasjon mellom 350 kg og 750 kg korn per dekar. Jeg har jobba målretta over år for å ligne ut forskjeller mellom skifter med blant annet systematisk kalking og gjødsling, sier Aas.

Han ser med glede på at Norsk Landbruksrådgiving (NLR) nå er i gang med et arbeid som henter data fra flere kilder og sammenstiller for analyse.

– Når data fra offentlige tilgjengelige kilder kobles sammen med bondens egne data, åpnes en helt ny mulighet til å finne forbedringspotensial i korndrifta, sier Åsmund Langeland, rådgiver i NLR Innlandet.

Mer korn med Kornmo

Prosjektet er kalt Kornmo, og skal gå gjennom hele 2024. Med datadrevet innsikt skal NLR gi bedre råd til den enkelte produsent. Ved å koble sammen informasjon fra ulike kilder gis det en fantastisk mulighet til å skape ny innsikt om korndyrkinga – ned på det enkelte skiftet.

– Tanken er at man skal kunne sammenligne drifta med sammenlignbare bruk, og dermed finne rom for forbedringer i kornproduksjonen. Man kan også identifisere enkeltfaktorer som begrense utbyttet i drifta, som for eksempel lav pH, sier Åsmund Langeland.

For husdyrprodusenter er denne tankegangen godt kjent, gjennom husdyrkontrollen. Nå er det kornbondens tur. Etter hvert som verktøyet utvikles, kan andre planteproduksjoner komme til.

– Vi starter med korn og legger grunnlaget for arbeidet her, sier Langeland.

Kornmo

Krever samtykke

I tillegg til å bruke offentlige tilgjengelig data fra blant annet Landbruksdirektoratet, værtjenester og satellittbilder, ønsker NLR også tilgang til bondens data. Det er Thorleif Aas som eier sine data. Ved å gi NLR tilgang til å hente inn opplysninger via Landbrukets dataflyts relevante fagsystem, øker potensialet for utbytte av dataene betraktelig.

– Dette er et kjempebra utgangspunkt for å gjøre ting bedre. Hvis jeg kan få mer data for samme jobben, er det en stor fordel for meg. Jeg ønsker imidlertid ikke at det blir flere plattformer jeg må forholde meg til, så dette må ligge som en tilleggsfunksjon i allerede eksisterende verktøy, sier Aas.

Trykk på den gule knappen nederst for å gi ditt samtykke til at NLR henter inn data fra din produksjon. Du kan gi ditt samtykke til hvilke data du vil dele med oss.

NLR benytter Landbrukets Dataflyt sin samtykkeløsning. En må være medlem i Landbrukets Dataflyt. Er du ikke medlem, kommer du automatisk til medlemsregistrering. Medlemskap og samtykke er gratis.

Gi samtykke