Som bonde kan behovet for juridisk rådgivning og advokatbistand oppstå i en rekke situasjoner. Landbruksadvokaten i NLR Trøndelag hjelper deg når behovet er der.

Du har nødvendigvis ikke tenkt tanken om at det hadde vært praktisk å ha din egen advokat. Likevel er det bra å vite at dersom du havner i en situasjon hvor behovet er der, står vi i NLR Trøndelag klare med særlig kompetanse på landbruksfaglig jus.

Vår landbruksadvokat kjenner problemstillingene du står overfor, og sørger for at du får de riktige rådene og oppfølgingen i den situasjonen du er i.