3 A7 A9272 2

Få fart på KSL-permen

HMS: Som et ledd i en god bedriftsstyring på gården danner KSL en viktig plattform. Men sliter du med å få orden å KSL-papirene? Vi hjelper deg.
NLR Innlandet
MG 6642

Motiverer til økologisk korndyrking

VIDEO: Hva skal til for å lykkes med økologisk korndyrking? Kjersti og Kristian Narum har sytten års erfaring og deler sin kunnskap.
NLR Innlandet
3 A7 A4007

– Nå driver jeg med sau

MENTORORDNINGA: Mentorordninga i landbruket har gitt Agnete Fauskrud nyttige råd. Etter eget utsagn har hun gått fra å ha sau til å drive med sau, takket være god hjelp fra mentoren.
NLR Innlandet
Nobel

Gjør et nobelt forsøk

I dag er det først og fremst de to sortene Frida og Saga som dominerer av norske jordbærsorter, mens sorten Nobel har et svært lite dyrkingsomfang. Et lite knippe produsenter har imidlertid interessante erfaringer med sorten.
NLR Innlandet
1 ... 11 12 13