Som fokuskunde får du personlig rådgivning som baseres på individuell og kontinuerlig kontakt med rådgiveren der du som gårdbruker står i fokus.

I den personlige rådgivninga lager vi sammen ett opplegg som fokuserer på dine behov gjennom året. Opplegget bestilles som ett abonnement som løper ett år i gangen.

Rådgiveren følger opp i sesongen og tar kontakt når de ulike aktiviteter i rådgivingsplanen skal utføres. Utenfor vekstsesongen planlegger vi vekstskifte, valg av avling, sorter, gjødsling og plantevern, der basisen er garden din og dine målsetninger. Korte beskjeder og oppdateringer fås via tekstmelding i vekstsesongen slik at du vet hva som er på gang.


Er du interessert i å bli fokuskunde? Ta kontakt med en av oss, slik vi kan fortelle mer om rådgivninga og vi finner et opplegg som passer deg!

Sammen øker vi kornavlinga og kvaliteten i kornproduksjonen din!

Sanna Krüger Persson
902 52 835
sanna.persson@nlr.no

Harald Mathias Ferstad
464 33 944
harald.ferstad@nlr.no

Maren Kjøren Leraand
907 00 965
maren.leraand@nlr.no

Håvar Endre Hanger
958 07 387
havar.endre.hanger@nlr.no