NLR-Trøndelag har det siste året kjørt et prosjekt på ku og kalv i melkeproduksjon. Der har vi samlet erfaringer fra gårdbrukere som praktiserer amming på forskjellige måter. Det er arrangert seminar med gårdbrukere, forskere og rådgivere. Melkeprodusenter som ville se på mulighetene i eget fjøs har deltatt på erfaringsgrupper med gjennomgang av sine fjøstegninger og befaring.

Nå oppsummerer vi all kunnskap fra dette prosjektet i et webinar om ku og kalv i melkeproduksjon.

Her blir det mye praktiske erfaringer, med nyttige tips og triks!


Temaer vi skal innom er:

  • Hvorfor amming?
  • Hvilke problemer løser det?
  • Hvilke nye problemer får vi, og hvordan løses de?
  • Beskrivelse av partiske og billige løsninger fra eksempelbruk
  • Eksempeltegninger


Deltakeravgift 200 kr


Ved spørsmål kontakt:
Tilde Sæther
Tlf. 93818811
epost: tilde.sather@nlr.no

Påmelding

Frist for påmelding er 5.mai kl 18:00

Vel møtt :)