Husdyrprodusentene i regionen vil gi viktige bidrag i en fremtidig produksjon av biogass, og det er derfor viktig for Trøndelag Biogass AS å etablere et godt samarbeid med dem.

I møtet vil Trøndelag Biogass AS presentere prosjektet, inkludert deltakere i prosjektet, hvilke prosesser som pr i dag er pågående og hvordan vi vil ta prosjektet frem til realisering. Presentasjonen vil også gjelde økonomiske forhold og gjødselverdier ved tilbakeføring av biogjødsel til produsentene.

NLR Trøndelag vil stå for den faglige gjennomgangen av husdyrgjødsel-biogass-biogjødsel. NLR Trøndelag er innleid i prosjektet for å se på næringsinnhold og lagerkostnader i forbindelse med biogassanlegg.

Representanter fra kommunal landbruksforvaltning vil også delta i disse møtene.


Tid og sted:

  • Mandag 6. februar kl. 13.00, sammen med TINE produsentlagsmøte på Korsvegen restaurant.
  • Tirsdag 7. februar kl. 11.00, Bårdshaug veikro, ved Shellstasjonen på Orkanger.
  • Onsdag 8. februar kl. 11.00, kommunestyresalen i Meldal.