IT- og administrasjonskonsulent

Har du lyst til å være vår IT- ressurs? Du er svært interessert i IT og dette er et fagområde som ligger for deg. Liker du i tillegg å lære bort til andre, og du motiveres av at dine kolleger lykkes i sitt arbeid. Da har vi en interessant stilling til deg.

Til stillingen legges også ulike administrative- og markedsoppgaver, avhengig av ditt kompetanse- og interesseområde.

NLR Viken har sitt primære virksomhetsområde i tidligere Vestfold og nedre del av Buskerud fylker. Vi bruker i dag Office 365, eMarketeer, Simployer og SuperOffice Online. I tillegg bruker vi rapporteringsverktøyet OneStop Reporting. Du vil bli superbruker på ett eller flere av programmene, og du får ansvar for opplæring av kolleger internt. Den som tilsettes vil få et nært samarbeid med IT sjefen i NLR sentralleddet samt at du vil bli vår representant i sentralt IT Forum.

Den vi ansetter vil få store muligheter til å være med å utforme og utvikle stillingen.

I forbindelse med ansettelsen vil vi inngå en avtale om brukerstøtte med vår kollega-enhet, NLR Østafjells, som operer i tidligere Telemark og Buskerud fylker.

NLR Viken og NLR Østafjells er rådgivingsenheter med til sammen 43 ansatte. Vi har 12 ulike kontorer fra Skien i syd til Gol i nord – i tillegg til kontorer for veksthusrådgivere i Rogaland, Hordaland og Trøndelag. Vi utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, samt rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket.

Vi søker etter en medarbeider i 100 % stilling.

Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:

 • Daglig brukerstøtte for kolleger
 • Opplæring og kursing av kolleger
 • Være superbruker på flere programmer
 • Aktiv deltakelse i IT Forum
 • Ansvar for innkjøp av utstyr
 • Ulike administrative- og markedsoppgaver

Vi ønsker at den som søker:

 • Har relevant utdanning og erfaring med IT
 • Har generelt god IT kompetanse
 • Har en utpreget evne til å snakke med mennesker
 • Har evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Er nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Har meget god formuleringsevne på norsk
 • Disponerer egen bil

Vi tilbyr:

 • En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Deltakelse på NLR Rådgiverskolen
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår

Stillingen rapporterer til daglig leder


Tiltredelse: 15. august 2021, eller etter avtale

Arbeidssted: Gjennestad eller etter avtale, avhengig av ditt bosted

Søknadsfrist: 15. april 2021

Skriftlig søknad og CV sendes på e-post til viken@nlr.no stilet til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «IT- og adm.konsulent».

Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.