Økt økokorn i Innlandet

Etterspørselen etter økologiske produkter øker, men produksjonen, og særlig av økologisk korn, holder ikke tritt. Gjennom et treårig prosjekt ønsker NLR Innlandet å motivere flere bønder til å dyrke økologisk korn.

> Les mer

3 A7 A9122

Les inspirerende økologiske saker

Økologisk korndyrking gjør det morsommere å være bonde

Den konvensjonelle korndyrkinga gikk på autopilot hvor det kun handlet om nye soppmidler og doser, og Erik Sørli fant dermed agronomisk motivasjon i økologisk produksjon. Han mener flere bør finne både økonomiske incentiver og bondefaglige argumenter for å prøve økokorndyrking.

> Les mer

3 A7 A2519

Sverre søker økokornkolleger

Dersom du har tilgang på gjødsel, enten fra egne dyr eller fra naboer, og ønsker å hente ut potensialet i gården din, er oppfordringen fra Sverre Lang-Ree klar:
– Undersøk mulighetene for om økologisk korndyrking er noe for deg!

> Les saken og hør Sverre fortelle om sine erfaringer

3 A7 A1014

Motiverer til økologisk korndyrking

Den faglige nysgjerrigheten var drivkraften bak omlegginga til økologisk planteproduksjon for Kjersti og Kristian Narum. Etter sytten år som økoprodusenter deler de erfaringer og kunnskap med andre som vurderer økologisk korndyrking.

> Se video og les saken

MG 6642