Prosjektet Økokornsatsing i Innlandet startet i 2021 og skal gå over tre år.

Målet med prosjektet er å synliggjøre mulighetene som ligger i å dyrke økologisk korn. Dette skal vises gjennom intervju, gårdsreportasjer og artikler med produsenter som er i startgropa i omlegginga og produsenter som har holdt på ei stund.


Rotugrasutfordringer

Flere av de etablerte produsentene rapporterer om at åkerdylle blir et stadig økende problem. Derfor er det planlagt anlegging av forsøksfelt hvor ulike metoder for å takle åkerdylle testes ut.

Prosjektleder: Kari Bysveen, NLR Innlandet