NLR Innlandet ble stiftet 5. januar 2016 og er en sammenslutning av tidligere rådgvingsenhetene Hedmark Landbruksrådgiving, Norsk Lanbruksrådgiving Oppland, Norsk Lanbruksrådgiving Gudbrandsdalen, Norsk Lanbruksrådgiving Nord-Østerdal, Valdres Landurksrådgiving, Trysil Engerdal Forsøksring og Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen.

NLR Innlandet har bred kompetanse på plantekultur og vi dekker de viktigste kulturene i vårt område. I tillegg har vi kompetanse på økonomi, bygningsteknikk, hydroteknikk og klima. NLR Innlandet eies av medlemmene og NLR Innlandet dekker nær hele Innlandet fylket (med unntak av områdene sør i tidligere Hedmark, som tilhører NLR Øst) og Røros-regionen. Vi bemanner ni kontorer fordelt i hele området.

Våre tjenester er beskrevet på eget område på nettsidene. Dersom du ikke her finner det du leter etter, ber vi deg ta kontakt. Vi hjelper deg gjerne.

Våre rådgivere har god kompetanse på sitt fagområde. Gjennom sitt nettverk av 330 rådgivere i hele landet, finner vi svaret på de fleste landbruksrelaterte spørsmål.

3 A7 A7137