NLR Innlandet ble stiftet 5. januar 2016 og er en sammenslutning av tidligere rådgvingsenhetene Hedmark Landbruksrådgiving, Norsk Lanbruksrådgiving Oppland, Norsk Lanbruksrådgiving Gudbrandsdalen, Norsk Lanbruksrådgiving Nord-Østerdal, Valdres Landurksrådgiving, Trysil Engerdal Forsøksring og Frukt- og Bærrådgivingen Mjøsen.

NLR Innlandet har bred kompetanse på plantekultur og vi dekker de viktigste kulturene i vårt område. I tillegg har vi kompetanse på økonomi, bygningsteknikk, hydroteknikk og klima. NLR Innlandet eies av medlemmene og NLR Innlandet dekker nær hele Innlandet fylket (med unntak av områdene sør i tidligere Hedmark, som tilhører NLR Øst) og Røros-regionen. Vi bemanner ni kontorer fordelt i hele området.

Våre rådgivere har god kompetanse på sitt fagområde. Gjennom sitt nettverk av 330 rådgivere i hele landet, finner vi svaret på de fleste landbruksrelaterte spørsmål.

3 A7 A7137