Kontingent og priser

19.02.2016 (Oppdatert: 12.06.2018)

 

Kontingentsystem og -satser NLR Innlandet 2018

Medlemskontingenten skal dekke telefon-, skriftlig- og grupperådgiving i tillegg til administrasjon. Forsøksvirksomhet, forsøksmelding og gardsbesøk som vil øke kompetansen til de ansatte skal også være innbefattet. Møter kan være dekket av kontingenten, men det kan også kreves egenbetaling. 

 

Kontingentsatser

Kontingent gjelder Kontingenttype Kr/daa Kontingenttak per medlem (kr)
Alle medlemmer Grunnkontingent   1 000,-
Medlemmer med grovfôr Arealkontingent 3,50 4 000,-
Medlemmer med beite Arealkontingent 0,00  
Medlemmer med korn Arealkontingent 3,50 5 000,-
Medlemmer med engfrø Arealkontingent 3,50 2 000,-
Medlemmer med potet Arealkontingent 18,00 7 000,-
Medlemmer med grønnsaker friland Arealkontingent 37,00 7 000,-
Medlemmer med frukt og bær** Arealkontingent 100,00 7 000,-
Medlemmer med solbærproduksjon** Arealkontingent 35,00 7 000,-
Senior-, junior- og medlem nummer to fra samme gård* Grunnkontingent   250,-
Maks arealkontingent NLR Innlandet     20 000,-

*= betaler kun grunnkontingent på kr 250. Dette gir tilgang til all utsendelse fra NLR Innlandet. Dette gir ikke stemmerett på årsmøtet og valg. 

**= Minste samlet kontingentinngang (grunnkontingent + arealkontingent) må være kr. 2000,- per medlem. Det vil si at alle som har mindre enn 10 dekar betaler en høyere arealsats.  

 

Kontingent for samdrift

Kontingent for enkeltmedlemmer i samdrift når samdrifta er medlem med alt areal; kr 1 000,-. 

Deltakere i samdrifter som søker areal- og kulturlandskapstillegg hver for seg, betaler også grunnkontingent og arealkontingent hver for seg. Samdrifter som disponerer alt areal og søker areal- og kulturlandskapstillegg for hele arealet, betaler én grunnkontingent og arealkontingent.

 

 

Betingelser

  • Alle medlemmer går inn med alt areal
  • Det benyttes arealtall fra søknad om produksjonstilskudd foregående år
  • Det betales opp til kontingenttak for alle produksjoner, men samlet arealkontingent skal ikke overstige kr 20 000,-
  • Betalt grunnkontingent + arealkontingent gir rett til tjenester fra NLR Innlandet til rabatterte priser

 

Betaling av HMS-avtalen i 2018

Avtaletype Pris (kr)
Hovedavtale 2 200,-
Tilleggsavtale per person og år 1 100,-

De som ikke er medlem i NLR Innlandet mottar et innmeldingsskjema fra enheten, som må fylles ut og returneres innen 31.12.2018

Ønsker man ikke å være medlem i NLR Innlandet, vil prisen fra 2018 være: 

Avtaletype Pris (kr)
Hovedavtale 4 400,-
Tilleggsavtale per person og år 1 100,-

 

Timepriser 

Rådgivingstype Timesats (kr)
Rådgiving medlem 600,-
Rådgiving ikke-medlem 1 100,-
Økonomisk rådgiving 875,-
Byggrådgiving 875,-

 

Jordprøveuttak

NLR Innlandet tar jordprøver for medlemmer. Dersom du ikke er medlem, kan du leie jordprøvebor av oss. Vi ekspederer dine prøver til analysering.

Vare Pris medlem(kr.)** Pris ikke-medlem (kr.)**
GPS-merkede jordprøver (kun søndre deler av Innlandet) Oppmøte: 800,-. Pris per prøve: 80,-. Oppmøte: 1600,-. Pris per prøve: 80,-.
Jordprøver manuelt uten GPS Oppmøte*: 400,-. Pris per prøve*: 100,-. Oppmøte: 1400,-. Pris per prøve: 100,-.
Utarbeidelse av kartgrunnlag/administrasjonsgebyr 250,- 500,-
Utlån av jordprøvebor gratis 250,-

*= Tidligere Nord-Østerdal opererer med følgende priser: Oppmøte: kr 400,-. Pris per prøve: kr 30,-. 

**= Analysekostnaden fra laboratoriet kommer i tillegg.  

 

 

Grovfôrprøveuttak

Prisene i tabellen er medlemspris. Ikke-medlemmer, så langt vi har kapasitet, betaler dobbelt pris. Analysekostanden kommer i tillegg. 

Vare Pris
Oppmøte kr 400,- per besøk
Uttak av ei fôrprøver, inkl. veiing av 3 baller, med skjema og innsending kr 300,- per prøve
Tolking av analyseresultat i Surfôrtolken og tilbakemelding kr 300,- per prøve
Tolking av analyseresultat fra prøver tatt av andre (du sjøl, Tine-rådgiver m. fl.) kr 400,- per prøve

 

Gjødslingsplanlegging

Vare (tidsrom)  Pris medlem (kr) Pris ikke-medlem (kr)
Fastpris (01.08 – 28.02)* 600,- 1 200,-
Pris per påbegynte neste halvtime 400,- 900,-
Termintillegg legges til både oppstartshalvtime og senere påbegynte halvtimer (01.03 – 30.04) 200,- 400,-
Termintillegg legges til både oppstartshalvtime og senere påbegynte halvtimer (01.05 – ut sesong) 400,- 800,-
Ekspidisjonsgebyr** 100,- 100,-

* Kompetanse, faglig oppdateringer, oppstart og første halvtime

** Ekspedisjonsgebyret dekker utsendelse i post, kopiering med mer. 
Den første halvtimen dekkes av oppstartsprisen, deretter løper den oppgitte timeprisen. 

 

Autorisasjonskurs i bruk og håndtering av plantevernmidler

Kurstype Pris medlem (kr) Pris ikke-medlem (kr)
Grunnkurs (to dager) 2 800,- 3 900,-
Fornyingskurs 1 700,- 2 800,-

 

Les mer om når plantevernkurs avholdes i vår kursoversikt.  

Funksjonstesting av åkersprøyter

Sprøyteutstyret skal funksjonstestes hvert femte år og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. 

Funksjonstest av åker- og tåkesprøyte er obligatorisk. 

 

NLR Innlandet tilbyr funksjonstesting av åkersprøyter etter følgende satser. 

Bombredde Medlemspris (kr) Ikke-medlemspris (kr)
Opptil 10 meter kr 2 100,- kr 3 100,-
10 til 18 meter kr 2 600,- kr 3 600,-
Over 18 meter kr 3 200,- kr 4 200,-
Reparasjon Timepris for medlem Timepris for ikke-medlem

Les mer om funksjonstesing av åkersprøyter og bestilling av test. 

Medlemskap

Høres dette interessant ut?

TEGN MEDLEMSKAP I DAGFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.