Kontingent og priser

19.02.2016 (Oppdatert: 07.11.2017)

 

Kontingentsystem og -satser NLR Innlandet 2017

Medlemskontingenten skal dekke telefon-, skriftlig- og grupperådgiving i tillegg til administrasjon. Forsøksvirksomhet, forsøksmelding og gardsbesøk som vil øke kompetansen til de ansatte skal også være innbefattet. Møter kan være dekket av kontingenten, men det kan også kreves egenbetaling. 

 

Kontingentsatser

 

Kontigent gjelder Kontingenttype Kr/daa Kontingenttak per medlem (kr)
Alle medlemmer Grunnkontingent   1 000,-
Medlemmer med grovfôr Arealkontingent 3,00 2 500,-
Medlemmer med beite Arealkontingent 0,00  
Medlemmer med korn Arealkontingent 3,00 4 000,-
Medlemmer med engfrø Arealkontingent 3,00 2 000,-
Medlemmer med potet Arealkontingent 17,00 6 000,-
Medlemmer med grønnsaker friland Arealkontingent 35,00 6 000,-
Medlemmer med frukt og bær Arealkontingent 100,00 7 000,-
Medlemmer med solbærproduksjon Arealkontingent 35,00 7 000,-
Senior-, junior- og medlem nummer to fra samme gård* Grunnkontingent   250,-
Maks arealkontingent NLR Innlandet     20 000,-

*= betaler kun grunnkontingent på kr 250. Dette gir tilgang til all utsendelse fra NLR Innlandet. Dette gir ikke stemmerett på årsmøtet og valg. 

 

Kontingent for samdrift

Kontingent for enkeltmedlemmer i samdrift når samdrifta er medlem med alt areal; kr 1 000,. 

Deltakere i samdrifter som søker areal- og kulturlandskapstillegg hver for seg, betaler også grunnkontingent og arealkontingent hver for seg. Samdrifter som disponerer alt areal og søker areal- og kulturlandskapstillegg for hele arealet, betaler én grunnkontingent og arealkontingent.

 

 

Betingelser

  • Alle medlemmer går inn med alt areal
  • Det benyttes arealtall fra søknad om produksjonstilskudd foregående år
  • Det betales opp til kontingenttak for alle produksjoner, men samlet arealkontingent skal ikke overstige kr 20 000,-
  • Betalt grunnkontingent + arealkontingent gir rett til tjenester fra NLR Innlandet til rabatterte priser

 

Betaling av HMS-avtalen i 2016/2017

Avtaletype Pris (kr)
Hovedavtale 2 200,-
Tilleggsavtale per person og år 1 100,-

De som ikke er medlem i NLR Innlandet mottar et innmeldingsskjema fra enheten, som må fylles ut og returneres innen 31.12.2016

Ønsker man ikke å være medlem i NLR Innlandet, vil prisen fra 2017 være: 

Avtaletype Pris (kr)
Hovedavtale 4 400,-
Tilleggsavtale per person og år 1 100,-

 

Timepriser 

Rådgivingstype Timesats (kr)
Rådgiving medlem 500,-
Rådgiving ikke-medlem 1 000,-
Økonomisk rådgiving 850,-
Byggrådgiving 850,-
Fôrrådgiving gris med mer 1 000,-

 

Jordprøver

NLR Innlandet tar jordprøver for medlemmer. Dersom du ikke er medlem, kan du leie jordprøvebor av oss. Vi ekspederer dine prøver til analysering.  

Vare Pris medlem(kr.) Pris ikke-medlem (kr.)
GPS-merkede jordprøver (kun søndre deler av Innlandet) Oppmøte: 800,-. Pris per prøve: 80,-. Oppmøte: 1600,-. Pris per prøve: 70,-.
Jordprøver manuelt uten GPS Oppmøte*: 400,-. Pris per prøve*: 100,-. Oppmøte: 1400,-. Pris per prøve: 100,-.
Utarbeidelse av kartgrunnlag/administrasjonsgebyr 250,- 500,-
Utlån av jordprøvebor gratis 250,-

*= Tidligere Nord-Østerdal opererer med følgende priser: Oppmøte: kr 400,-. Pris per prøve: kr 30,-. 

Gjødslingsplanlegging

Vare (tidsrom)  Pris medlem (kr) Pris ikke-medlem (kr)
Oppstart (01.08 – 28.02) 450,- 900,-
Oppstart (01.03 – 30.04) 550,- 1000,-
Oppstart (01.05 - ut sesong) 650,- 1100,-
Pris per påbegynte neste halvtime (01.08 – 28.02) 400,- 900,-
Pris per påbegynte neste halvtime (01.03 – 30.04) 500,- 1200,-
Pris per påbegynte neste halvtime (01.05 – ut sesong) 900,- 1500,-
Ekspedisjonsgebyr* 100,- 100,-

*= Eksepdisjonsgebyret dekker utsendelse i post, kopiering med mer. 
Den første halvtimen dekkes av oppstartsprisen, deretter løper den oppgitte timeprisen. 

Autorisasjonskurs i bruk og håndtering av plantevernmidler

Kurstype Pris medlem (kr) Pris ikke-medlem (kr)
Grunnkurs (to dager) 2 800,- 3 900,-
Fornyingskurs 1 700,- 2 800,-

 

Les mer om når plantevernkurs avholdes i vår kursoversikt.  

Funksjonstesting av åkersprøyter

Les mer om funksjonstesing av åkersprøyter og bestilling av test. 

Medlemskap

Høres dette interessant ut?

TEGN MEDLEMSKAP I DAG