Kontingent

01.02.2019 (Oppdatert: 17.08.2020)

Medlemskontingenten skal dekke telefon-, skriftlig- og grupperådgiving i tillegg til administrasjon. 

Kontingentsatser

Kontingent gjelder Kontingenttype Kr/daa Kontingenttak per medlem(kr)
Alle medlemmer Grunnkontingent   1 200,-
Medlemmer med grovfôr Arealkontingent 3,50 4 000,-
Medlemmer med beite Arealkontingent 0,00  
Medlemmer med korn Arealkontingent 3,50 5 000,-
Medlemmer med engfrø Arealkontingent 3,50 2 000,-
Medlemmer med potet Arealkontingent 18,00 7 000,-
Medlemmer med grønnsaker Arealkontingent 37,00 7 000,-
Medlemmer med frukt og bær** Arealkontingent 100,00 7 000,-
Medlemmer med solbærproduksjon** Arealkontingent 35,00 7 000,-
Senior-, junior og medlem nummer to fra samme gård* Grunnkontingent   250,-
Maks arealkontingent NLR Innlandet     20 000,-

 * = betaler kun grunnkontingent på kr 250,-. Dette gir tilgang til all utsendelse fra NLR Innlandet. Dette gir ikke stemmerett på årsmøtet og valg. 

** = Minste samlet kontingentinngang (grunnkontingent + arealkontingent) må være kr. 2 000,- per medlem. Det vil si at alle som har mindre enn ti dekar betaler en høyere arealsats.

 

Kontingent for samdrift

Samdrifter der alt areal til samdriftsmedlemmene er knyttet til samdriften
Samdrifter som disponerer alt areal og søker areal- og kulturlandskapstilskudd for hele arealet, betaler kun én grunnkontingent og arealkontingent. 
Hvis andre enn samdriften registreres, betaler disse kr 250,- hver fo rå motta egne e-nytt, skriftlige medlemsblad med mer. Samdriften har kun én stemme på årsmøte og valg. 

Samdrifter der noe av arealet til samdriftsmedlemmene holdes utenfor samdriften
Deltakere i samdriften som søker om areal- og kulturlandskapstilskudd hver for seg, betaler også grunnkontingent og arealkontingent hver for seg. 

Betingelser

  • Alle medlemmer går inn med alt areal
  • Det benyttes arealtall fra søknad om produksjonstilskudd foregående år
  • Det betales opp til kontingenttak for alle produksjoner, men samlet arealkontingent skal ikke overstige kr 20 000,-. 
  • Betalt grunnkontingent + arealkontingent gir rett til tjenester fra NLR Innlandet med rabatterte priser

 

> BLI MEDLEM I DAG

 

> GÅ TIL OVERSIKT OVER TJENESTER

Dersom du har spørsmål til kontingenten, er du velkommen til å ta kontakt med oss: 62 55 02 50Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.