Tjenester og priser

17.08.2020 (Oppdatert: 17.08.2020)

Rådgiving

Pris pr time Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Plantekulturrådgiving, dreneringsplaner, mv. 1235,- 33 % 825,-
Økonomisk rådgiving 905,- 0 % 905,-
Byggrådgiving 905,- 0 % 905,-

HMS-avtale

Pris pr avtale  
Hovedavtale 2 280,-
Tilleggsavtale per person og år 1 140,-

 

Jordprøver og utlån av jordprøvebor

Vi tar jordprøver, og alle prøver punktes med GPS. Dersom du ønsker å ta jordprøvene selv, kan du låne jordprøvebor av oss, enten du er medlem eller ikke. 

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Oppmøte 1 200,- 50 % 600,-
Pris pr prøve (GPS-punktet) 105,-  0 105,-
Administrasjonsgebyr* 500,- 50 % 250,-

*Dekker tilrettelegging og pakking for sending

MERK: Analysekostnaden fra analysefirmaet kommer i tillegg!

Vi kan nå utføre enkle pH-prøvemålinger på vårt kontor på Blæstad. Disse prøvene kan brukes til å eliminere pH som vekstproblem eller si noe om mulig kalkmengder hvis gjeldende jordprøver er gamle. Prøvesvarene vil ikke være gode nok til å være gjeldende for gjødslingsplanlegging. Slike jordprøver må sendes til godkjent laboratorium. 

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Oppmøte 1 200,- 50 % 600,-
Pris pr prøve analysert 105,-  0 105,-
Administrasjonsgebyr 500,- 50 % 250,-

Hvis du sjøl kommer med prøvene på kontoret, tilkommer kun administrasjonsgebyr i tillegg til analysekostnaden. 
Prøvene må leveres til vårt kontor på Blæstad. Ta kontakt med din rådgiver med eventuelle spørsmål. 

 

Uttak av grovfôrprøver

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Oppmøte 1 200,- 50 % 600,-
Pris pr prøve* 300,-   300,-
Tolking med Surfôrtolken (kr pr time) 1235,-  33% 825,-

*MERK: Analysekostnaden fra analysefirmaet kommer i tillegg!

 

 

Uttak av bladprøver

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Oppmøte 1 200,- 50 % 600,-
Pris pr prøve* 300,-   300,-

*MERK: Analysekostnaden fra analysefirmaet kommer i tillegg!

 

Gjødslingsplanlegging

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Oppstart 1 200,- 50 % 600,-
Pris pr time 1235,- 33 % 825,-
Termintillegg bestilling etter 1. mars 400,- 50 % 200,-
Termintillegg bestilling etter 1. mai 800,- 50 % 400,-
Ekspedisjonsgebyr* 100,- 0 100,-

* Ekspedisjonsgebyret dekker kopiering og utsending av planer per brevpost. 

 

 

Funksjonstesting av åkersprøyter

  Ikke-medlem Medlemsrabatt Medlem
Funksjonstesting åkersprøyte (inntil 10m bom) 3 450,- 33 % 2 300,-
Funksjonstesting åkersprøyte (10 - 18m bom) 4 200,- 33 % 2 800,-
Funksjonstesting åkersprøyte (over 18m bom) 5 200,- 33 % 3 500,-

Les mer om funksjonstesting og bestilling

 

Fagbladet Økologisk Landbruk

Fagbladet Økologisk Landbruk er eigd av regionane i Norsk Landbruksrådgiving (NLR). Rådgivarar over heile landet skriv artiklar. I tillegg publiserar forskarar og rådgivarar i Norsøk, NIBIO og NMBU m.fl. artiklar.

Bladet kjem ut med fire nummer i året.

Eit abonnement på Fagbladet Økologisk Landbruk kostar 470 kr/år. Du kan abonnere direkte gjennom redaksjonen eller gjennom ein region i NLR. Som medlem i NLR eller Oikos får du rimeligare abonnement, 370 kr/år. Studenter får også rabatt.

> Bestill abonnement



Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.