NLR Potetskolen

05.10.2020 (Oppdatert: 19.10.2020) Morten Berntsen

Lær det nyeste innen potetdyrking

Fagskolen Innlandet og Norsk landbruksrådgivning Innlandet starter nå Potetskolen som en ettårig modul som gir fagskolestudiepoeng. Fagskoleutdanning er et yrkesfaglig utdanningsløp som skal legge til rette for høyere yrkesfagutdanning i kombinasjon med jobb for den praksisnære studenten. Potetskolen har som mål å gi en kunnskapsplattform for å lede, utvikle og drive egen virksomhet innenfor potetproduksjon.

 

NLR Potetskolen for deg som vil bli dyktigere

Potetprodusenter må tilpasse sin produksjon i takt med forbrukernes økte krav til utseende, kvalitet, smak og pris for å kunne drive en lønnsom produksjon. Potetprodusentene må lære å utnytte de mulighetene som finnes for å dekke de kvalitetskrav markedet etterspør, og samtidig kunne ta gode avlinger og holde kostnadssida nede for å drive en lønnsom produksjon. Dette er grunnleggende og sentrale temaer for NLR Potetskolen. 

LES MER: Fem om NLR Potetskolen

 

Målgruppe for NLR Potetskolen

 • potetprodusenter, både nye og erfarne
 • rådgivere
 • fagarbeidere i industrien
 • studenter

 

Opptakskrav

Agronomutdanning eller praktisk yrkeserfaring på minimum fem år (må ikke være sammenhengende). 

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for opptak til NLR Potetskolen er 9. november. Studiet har begrenset antall plasser, og første mann til mølla-prinsippet gjelder.

 

Pris

NLR Potetskolen koster kun semesteravgift til Fagskolen i Innlandet. Denne er på kr. 2 000,- per semester. 

Kostnader til litteratur kommer i tillegg.

 

Gjennomføring av studiet

Fagskolstudiet er samlingsbasert med nettundervisning. Det gjennomføres 5-6 fysiske samlinger og 2-3 på nett. Samlingene består av ekskursjoner, bedriftsbesøk og forelesninger fra Norsk Landbruksrådgiving sine rådgivere og aktører tilknyttet landbruksnæringen. Samlingssted vil være i Innlandet, men variere etter tema. I tillegg skal studentene ha observasjonspraksis hos næringsaktører, eksempelvis Graminor, Norgro, NIBIO, Strand med flere, iløpet av studiet. 

I løpet av kurset vil deltakerne sitte med den nyeste kunnskapen innen potetproduksjon. Denne kunnskapen vil øke deltakernes forståelse av hvordan de kan påvirke kvaliteten og øke utnyttelsen av råvaren gjennom de valgene de gjør basert på jordkvalitet, sorter, plantevernstrategier, ulik dyrkingsteknikk og lagringsstrategier. Kunnskapen om ulike dyrkingsmessige og økonomiske analyseverktøy vil bidra til å gjøre riktige valg som kan bedre økonomien i deres egen potetproduksjon. 
 
Deltakerne vil i løpet av samlingene utvide sitt nettverk med nye bekjentskaper som deler de samme interessene innen kvalitetproduksjon av mat- og settepotet. Dette være seg andre produsenter, bransjeaktører, rådgivere og forskere.  

 
Målet med NLR Potetskolen er å: 

 • Tilby nyeste kunnskap innen potetproduksjon 
 • Bygge opp kunnskap hos den enkelte som kan bidra til økt varekvalitet og bedre utnyttelse av råvaren 
 • Bidra til bedre lønnsomhet i produksjonen 
 • Samle produsenter og potetbransje for felles læring og erfaringsutveksling 
 • Være en møteplass for inspirasjon til mer målrettet innsats i potetproduksjonen 

 
På NLR Potetskolen gjennomgås temaene: 

 • Jordas bruksegenskaper, plantenes næringsopptak og klima 
 • Dyrkingsteknikk, sorter og produktkvalitet i potet 
 • Skadegjørere i potet og aktuelle tiltak 
 • Høsteutstyr, høsteteknikk, lager og lagerstyring 
 • Produksjonsøkonomi, marked og bedriftsledelse i potetproduksjon 

 

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.