Økologisk

13.01.2016 (Oppdatert: 21.12.2016)

Å forstå sammenhengene i naturen rundt oss er viktig for å lykkes med økologisk produksjon. I mange tilfeller handler det om å være på rett sted til riktig tid. NLR Innlandet tilbyr rådgiving før, under og etter omlegging til økologisk landbruk. 

NLR Økologisk førsteråd

NLR Økoplan