SHA-plan

11.06.2020 (Oppdatert: 11.06.2020)

Bonden som byggherre

Ved bygge- og anleggsprosjekter på gården er det viktig at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) til deltakerne ivaretas. Byggherreforskriften beskriver hvordan dette skal gjøres. Den som bygger har ansvaret for at forskriften blir fulgt. SHA-plan er et punkt i forskriften. 

Vi tilbyr en mal for SHA-plan tilpasset landbrukets behov. Du kan selv lage SHA-plan og ivareta rollen som SHA-koordinator med veiledning fra din HMS-rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Innlandet, eller du kan leie en SHA-koordinator fra NLR til å utføre hele arbeidet. 

Dokumentmal for SHA-plan:

  • Organisering og samordning
  • Fremdriftsplan
  • Riggplan
  • Kartlegging av særlige farlige arbeidsoperasjoner
  • Sikker jobb-analyse
  • Vernerunder og avviksbehandling
  • Oversiktsliste
  • HMS-erklæring
  • Signeringsliste
  • Forhåndsmelding av midlertidig eller skiftende arbeidsplass

Denne dokumentmalen kan du kjøpe for kr 2 500,-. 

SHA-plan kan kjøpes med to timers rådgiving levert ute hos bonde til kr. 4 000,-.  Kontakt Tore Jevnaker for mer informasjon. 

Rådgiving

Du kan kjøpe veiledning i bruk av SHA-plan og SHA-koordinatortjeneste av rådgiver i NLR. Kontakt Tore Jevnaker for mer informasjon om rådgivingstilbudet og pris. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.