Frukt og bær

11.01.2016 (Oppdatert: 17.06.2020) Åsmund Langeland

Over 60 frukt- og bærprodusenter får sin fagrådgiving gjennom Norsk Landbruksrådgiving Innlandet. Geografisk favner vi området Oppland og Hedmark, samt nordre Akershus. Det er jordbær- og bringebærproduksjonen som er vårt hovedarbeidsområde, men også solbær- og litt fruktproduksjon jobbes det med hos oss. 

Rådgiving på bær og frukt går i praksis ut på: 

  • Rådgiving og oppfølging av produksjonen til den enkelte produsent – besøk i feltene i vekstsesongen.
  • Egen medlemsbulletin med dagsaktuell faginformasjon med 8-10 utgivelser i året på e-post. 
  • Norsk Landbruksrådgiving lager egen plantevernplan for frukt og bær både for konvensjonell og økologisk produksjon.
  • Markvandringer i alle bærkulturene i sesongen.
  • Egne forsøk i bærkulturene.
  • Uttak av bladprøver for analyse av næringsopptak.
  • Kurs og fagmøter i vinterhalvåret.
  • Manualer for dyrkingsrettledning i frukt og bær.
  • Fagturer i inn- og utland.
  • Tidsskriftet Norsk Frukt og Bær er inkludert for frukt- og bærmedlemmer. 

Dersom du ønsker å vite mer om rådgiving på frukt og bær, ta kontakt med Jørn Haslestad.

 

Medlemskap

Vil du være med i en organisasjon som jobber for god lokalagronomisk kunnskap? 

> Tegn medlemskap i dag

 

Som medlem er du hjertelig velkommen til å ringe en av våre rådgivere. 

> Ansatte i NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.