Bladprøver

(Oppdatert: 30.08.2016)

 

Skjult næringsmangel kan være en årsak til varierende avling, der enn ellers forventer like vekstforhold og annen årsak ikke er opplagt. Mangel på et næringsstoff påvirker vekst og utvikling lenge før det er mulig å se symptomer på mangel på planta. Bladanalyser gir et øyeblikksbilde av næringsstatus i plata på ett gitt tidspunkt. Tolkning av resultatet mot normverdier for innhold på et visst utviklingsstaium kan være med på å avsløre skjulte mangler og kan gi mulighet til å sette inn tiltak før skaden er blitt alvorlig.

Vi tolker resultatet av analysen i forhold til jordprøvene med bakgrunn i vår erfaring og kunnskap.

Tilbudet inkluderer:

  • Uttak og innsending av bladprøver
  • Tolkning av analyseresultat
  • Forslag til tiltak

Når er det aktuelt å bruke bladanalyser? 

Det aktuelt å ta bladprøver på områder av åkeren der en ser gjentatt dårlig vekst over år.

Det aktuelt å ta bladprøver der en ikke kan forklare dårlig vekst ut fra for eksempel pH eller jordprøveverdier.

Ta ut prøver i overgangen mellom god og dårlig vekst.

Bestill prøver tidlig slik at det ikke blir for sent å gjøre tiltak. Det er aktuelt å ta ut bladprøver fra busking frem mot skyting.

Det er aktuelt å ta ut bladprøver i korn, potet og gras 

Når vil bladprøver ikke være aktuelt? 

Bladprøver er lite egnet til å forklare akutte mangler der det er svært dårlig vekst og syke planter. Planter som er så svake at de er ved å dø vil ikke gi resultater som er mulig å tolke.

 Eksempel på analyseresultat av korn med magnesiummangelFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.