Gjødselplanlegging

(Oppdatert: 17.06.2020)

En gjødslingsplan skal tilfredsstille kravet for utbetaling av tilskudd. En god gjødslingsplan vil i tillegg gi grunnlaget for riktig utnytting av næringsstoffer og avling av god kvalitet. Som ekstra bonus kan en god gjødslingsplan spare deg for store beløp årlig, ved å tilpasse gjødslingen og gjødseltypene bedre. 

Gjødslingsplanlegging er mer enn å bare tenke mengder og type gjødsel. Vekstskifte, jordas egenskaper og god utnytting av husdyrgjødsel er viktige momenter i planleggingen – og ikke minst i gjennomføringen. 

Hvert år utfører NLR Innlandet flere lokale forsøk som er med og danner grunnlaget for den rådgivingen som gis. På bakgrunn av notater fra gårdbruker setter NLR Innlandet opp en gjødslingsplan som er agronomisk og økonomisk gunstig for gården. Gjødslingsplan er et viktig verktøy for å lykkes i planteproduksjonen. 

Det må foreligge jordprøver som, i henhold til forskrift, ikke er eldre enn åtte år. Dersom du trenger nye jordprøver, er NLR Innlandet behjelpelig med dette. I sørlige områder av vårt nedslagsfelt blir alle jordprøver punktfestet med GPS, og analyseresultatet blir sendt tilbake sammen med kart over prøveområdet. 

 

Gjør du gjødselplanleggingen selv?

Lager du gjødselplanen selv, kan vi gi våre kommentarer og råd til planen. 

 

Gjødslingsplanlegging også for økologisk

NLR Innlandet lager også økologiske gjødslingsplaner. Vekstenes plass i omløpet er viktig når vi skal bestemme gjødsling, og en må tenke på at vi setter noe inn på jordkontoen før iv kan ta noe ut. Det handler om å legge til rette for at nok næring er tilgjengelig når plantene trenger det. 

 

Dokumentasjon på Skifteplan mobil

Med Skifteplan mobil kan du legge inn informasjon som tilfredsstiller kravene i KSL. Med den mobile løsningen kan du registrere all aktivitet i vekstsesongen. Ta kontakt dersom du ønsker tilgang til Skifteplan mobil. 

 

Hva koster en gjødselplan?

Se vår prisliste for opplysninger om pris på gjødselplanlegging. 

Hva er kravet til en gjødslingsplan?

Gjødslingsplanen skal inneholde en kartskisse med oppgitt målestokk, som tydelig viser skifteinndelingen. Planen skal settes opp skiftevis, og følgende opplysninger skal oppgis for hvert enkelt skifte: 

 1. Jordbruksareal i dekar
 2. Jordart og jordanalyser for pH, fosfor, kalium og moldinnhold
 3. Forgrøde
 4. Årets vekst
 5. Forventa avlingsnivå per dekar
 6. Årets gjødslingsbehov for nitrogen, fosfor og kalium per dekar
 7. Husdyrgjødsel, slam og annen organisk gjødsel (type og mengde per dekar med antatt spredetidspunkt)
 8. Mineralgjødsel (type og mengde per dekar med antatt spredetidspunkt)

Gjødslingsbehovet skal avpasses etter følgende kriterier: 

 • Jordprøveresultater for fosfor, kalium og moldinnhold 
 • Vekst og gjødslingsnorm for distriktet
 • Avlingsnivå ut i fra egne dokumenter eller anslåtte erfaringer for hvert enkelt skifte
 • Forgrøde

Kilde: Forskrift om gjødselplanleggingFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.