NLR Bedre grovfôr

09.06.2020 (Oppdatert: 09.06.2020)

No kan du sette sammen di eiga rådgivingspakke. Velg mellom to av punkta under:

  • Eitt gardsbesøk om våren, ca 2,5 timar
  • Markvandring og/eller valfritt tema. Diskutere mål og tilrå tiltak framfor ny vekstseong
  • Eitt gardsbesøk sommer eller haust, ca 2,5 timar
  • Markvandring og/eller valfritt tema. Vurdere resultat av tiltak som blei sett i verk
  • Oppdatering/gjennomgang av gjødslingsplanen (gjeld for eit år som ligg mellom åra for utarbeiding av ny gjødslingsplan. Redigere arealoversikten, gå nøye inn på husdyrgjødselsmengde og mengde/type mineralgjødsel på alle skifta)
  • Avlingsregistrering på eitt skifte på garden

Målsettinga for NLR Bedre Grovfôr er gjennom individuell rådgiving å betre lønsemd, auke kvaliteten på produksjonen og gi råd til deg om prioritering av arbeidsoppgåver.

Det settes opp ein eigen arbeidsavtale mellom gardbruker og NLR. I avtalen framgår det tydeleg kva det skal gjes rådgiving på og avtaleperiode.

 

For tettere oppfølging se vårt tilbud NLR Bedre grovfôr Pluss

 Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.