Surfôrtolken

(Oppdatert: 15.06.2016)

Hva inneholder egentlig surfôret du høstet i sommer?

Grovfôranalyser er vesentlig for optimal og lønnsom fôrplanlegging. En fôrrasjon som er tilpasset dyrenes behov og produksjon er viktig for at dyra skal kunne yte bra og samtidig holde seg friske. Dessuten kan det fort få store økonomiske konsekvenser å over- eller underfôre.

Med NLR Surfôrtolken hjelper vi deg