Autorisasjonskurs gnagermidler

05.12.2018 (Oppdatert: 02.02.2020)

Fra 15. oktober 2018 ble det åpnet opp for at personer som eier og/eller leier en landbrukseiendom kan få autorisasjon for å bruke enkelte gnagermidler. 

Forutsetningen for å få en slik autorisasjon er at man:

  • har gått tilleggskurs for gnagerbekjempelse og har bestått eksamen
  • eier eller leier en landbrukseiendom
  • har gyldig plantevernmiddelautorisasjon

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus og rotter på egen eller leid landbrukseiendom. Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avling i for eksempel åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etikett. 

 

Praktisk informasjon om kurset 

Kurs i gnagerbekjempelse har en varighet på fem timer teori pluss én time eksamen. 

Dagskurs koster kr 2000,- for medlemmer i Norsk Landbruksrådgiving og kr 3000,- for ikke-medlemmer.

 

Regelverk

Bestemmelsen om gnagermiddelautorisasjon er tatt inn i plantevernforskriften. 

 

Tilsyn og kontroll

Kommunene (miljørettet helsevern) har allerede ansvaret for å føre tilsyn med bruk av gangermidler i henhold til forskrift om skadedyrbekjempelse. Dette vil fra nå av også gjelde tilsyn med bønder som autoriseres for å bruke gnagermidler. Mattilsynet vil føre tilsyn med at bønder innehar autorisasjon ved bruk av gnagermidler. I tillegg kan Mattilsynet i henhold til regelverk om næringsmidler, fôrvarer og dyrehelse/dyrevern føre tilsyn med at gnagermidlene ikke plasseres slik at de utgjør en fare for mat og dyr. Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.