Krisebistand

19.06.2017 (Oppdatert: 02.02.2018)

Når kriser oppstår eller belastningen blir for stor i livet til en bonde kan det lett bli overveldende. Jobb, familieliv og fritid er så tett knyttet sammen at det er vanskelig å få den avstanden man trenger for å få bearbeidet det som har skjedd. Da kan det være godt å få hjelp utenfra.

Hva gjør du, hvem spør du? 

Branner og ulykker i landbruket rammer ikke bare bygninger og husdyr, men også bondens og hans familie. Forsikringen dekker stort sett det økonomiske tapet ved brann. Hvem hjelper til med å mestre de vonde følelsene?Bak ethvert avisoppslag om dyretragedier finnes en menneskelig tragedie. Tap av dyr er en stor belastning for bonden enten det dreier seg rovdyrangrep eller alvorlig dyresykdom.Vi vil alle kunne oppleve situasjoner som blir for vanskelige å bære alene! Vanskeligheter blir først til en ”krise” når en ikke lenger er i stand til å finne en utvei. Hvem går en til med den personlige krisen? Konflikter dreier seg ikke bare om rettigheter men om følelser.En ”krisesituasjon” kan defineres som:


”En situasjon der tilgjengelige ressurser, tidligere erfaring og lærte reaksjoner

ikke lenger er tilstrekkelig for å mestre situasjonen.”

Søk hjelp

Ikke vent med å søke hjelp. Du er ikke alene om å ha det vanskelig. Det er ingen skam å be om hjelp, men det kan være avgjørende for flere enn deg at du gjør det.

Bry deg

Å bry seg om må ikke forveksles med å bry seg med. Kjenner du noen som har det vanskelig, så ikke utsett til i morgen det du kan gjøre i dag. Ta kontakt og spør ganske enkelt; Hvordan har du det, egentlig? Er du i tvil, spør noen om råd, men ikke utsett det. Kan ikke du hjelpe, kan kanskje andre. Du kan være den som tar initiativet og formidler den viktige hjelpen – i dag!

Vårt tilbud

Norsk Landbruksrådgiving har HMS-rådgivere og avtaler med godkjente bedriftshelsetjenester som kan bistå deg med praktiske råd og veiledning når en krise oppstår. Du kan kontakte oss når du selv opplever livet vanskelig fordi: ·      

 • livstruende sykdom eller plutselig tap av en nær person rammer deg
 • ekteskapet ryker
 • konfliktene tårner seg opp
 • økonomien er ute av kontroll
 • brann har rammet eiendommen
 • husdyr er tapt ved sykdom eller tatt av rovdyr
 • livet er dominert av ensomhet, isolasjon og meningsløshet

 eller dersom du gjerne vil hjelpe en bonde som:·      

 • er blitt rammet av alvorlig sykdom, dødsfall eller samlivsbrudd
 • er blitt rammet av brann eller har tapt husdyr ved sykdom eller rovdyr
 • har mistet humøret og ikke lenger deltar i fellesskapet       
 • vanskjøtter dyr og gård
 • ikke lenger gjør opp for seg
 • tydelig misbruker alkohol eller andre rusmidler

 

Hva gjør NLR dersom du tar kontakt og er bekymret for egen situasjon?


Alle henvendelser vedrørende krisebistand er ulike. I noen tilfeller ønsker den som kontakter oss å få hjelp av HMS rådgiver. HMS rådgiveren kan bistå i forhold til en del praktisk hjelp som kan fortone seg som umulig å ta tak i på egenhånd når man befinner seg i en vanskelig situasjon. Det kan for eksempel være å kontakte Landbrukstjenester for å skaffe deg hjelp i fjøset, ringe regnskapsføreren din, ha en dialog med Mattilsynet, snakke med de på Landbrukskontoret og lignende. Rett og slett trekke i noen tråder som kan gjøre det enklere for deg å komme tilbake til ønsket situasjon.


I andre tilfeller vil det være mer aktuelt å snakke med bedriftshelsetjenesten. Da kan HMS rådgiveren formidle kontakt med kvalifisert personell i samarbeidende bedriftshelsetjeneste. Du vil da i første omgang få snakke med bedriftssykepleier som har erfaring med samtaler med folk som opplever at de er i en vanskelig situasjon. Det varierer hvor mange samtaler det blir behov for i hvert enkelt tilfelle. I noen tilfeller vil bedriftssykepleieren i samråd med deg henvise videre til annen kvalifisert hjelp som for eksempel psykolog.
Vi har selvsagt taushetsplikt og alle henvendelser til oss behandles konfidensielt. Er du usikker på om du skal kontakte oss bør du absolutt gjøre det. Er du bekymret for egen situasjon er det bedre å kontakte oss en gang for mye enn en gang for lite.


Tilbudet ovenfor gjelder alle som tar kontakt uavhengig av om de har HMS avtale eller ikke.
De som har HMS avtale har tilbud om en årlig konsultasjon hos bedriftshelsetjenesten. Den kan benyttes til oppfølging av for eksempel lungefunksjonen ved forandringer og lignende. Men den kan også benyttes til å ta en samtale med bedriftssykepleier til en såkalt sorteringssamtale. Det er mange ganger godt å ha noen utenforstående man kan diskutere den hverdagen som ikke helt går opp med. Lufte tankene sine rett og slett.

Vi gir råd og veiledning i krisesituasjoner gratis innenfor gitte rammer til alle i landbruket, uavhengig av HMS avtale.
Norsk Landbruksrådgiving kan bistå med både kompetanse fra en samarbeidende

 lokale Bedriftshelsetjeneste og/eller din HMS-rådgiver.  


Er du usikker på hvem du skal henvende deg til kan du nå oss på: 62 55 02 50 eller på mail til innlandet@nlr.no  

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Brann: 110

Politi:  112

Ambulanse: 113 

 

Dersom du trenger å nå politiet og det ikke er en direkte nødsituasjon skal du ringe politiets sentralbord. Da blir du satt direkte over til det politidistriktet du befinner deg i.

Politiet: 02800

 

Mattilsynet: 22 40 00 00

Ved mistanke om alvorlig smittsom dyresykdom eller alvorlig dyrevernsak kan du kontakte Mattilsynets nasjonale beredskapsvakt.

Legevakt: 116 117

Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Giftinformasjonen: 22 59 13 00

Alvorlig arbeidsulykke: 73 19 37 00Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.