Praktisk HMS-arbeid

(Oppdatert: 28.10.2016)

Kort om kurset:

12 timers grunnleggende kurs i helse, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven (§3–5 AML) til opplæring av ledere. Kurset kombinerer studiering med lærer og e-læring på internett. 

Del 1 Del 2 Del 3
3 timer i gruppe med lærer: motivasjon, holdninger, grunnleggende om HMS, råd E-læring 6 timer E-læring: egenstudie på internett, fleksibel bruk, testing/bestått 3 timer i gruppe med lærer: gårdsvandring, drøfte løsninger, systemforståelse, organisering

 

Mål: 

 • Ha en grunnleggende systemforståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke sin forståelse i praktisk HMS-arbeid til egen nytte. 
 • Ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid. 

 

Tema som behandles: 

 • Ulykker
 • Ergonomi
 • Brann- og el-sikkerhet
 • Kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
 • Støy
 • Psykisk helse
 • Arbeidsgiveransvar
 • Andre næringer
 • Opplæring og beredskap
 • Tiltak og rutiner

 

Pris:

Kurstype Medlemspris (kr) Ikke-medlem pris (kr)
Med HMS-avtale 1900,- 3000,- 
Uten HMS-avtale 2500,-
Deltaker nr. to fra samme virksomhet 1300,- 1300,- 

Innmelding i NLR Innlandet eller inngåelse av HMS-avtale i løpet av kurset vil gi kursrabatt.  

Les mer om når kursene avholdes i vår kursoversikt