Jordprøver

(Oppdatert: 18.09.2019)

Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig gjødslingsplanlegging, og rett kalking. Jordprøvene er derfor også grunnlaget for best mulig avling og god økonomi i produksjonen.

 

Det er krav til jordprøver 

Det er krav om godkjente jordprøver i som grunnlag for gjødslingsplan (se forskrift om gjødslingsplanlegging). Prøvene skal være representative og ikke eldre enn 8. år. Mangel kan føre til betydelig trekk i produksjonstilskudd.

 

Vi hjelper deg 

NLR Innlandet kan hjelpe deg med å ta jordprøver. Vi har lang erfaring med prøvetaking og vi sikrer at prøvene blir mest mulig representative og gir beste utgangspunkt for god avling og økonomi. Du tar selv kontakt med oss for å bestille prøver.

Du kan også ta prøvene selv. Vi låner ut jordprøvebor og formidler, nødvendige esker og bestillingsskjema. 

 

Tilbudet inkluderer:

  • Representative prøver fra din jord. 
  • Prøvetaking med GPS etter avtale og tilgjenglighet
  • Kart over skifter og prøvepunkter
  • Formidling av analyser og analyseresultater

Se vår prisliste for informasjon om kostnader ved jordprøvetaking. 
Husk at analysekostnaden fra Eurofins tilkommer. 

 

For å bestille jordprøver, kontakt din rådgiver eller ring 62 55 02 50. 

Bestill jordprøver

Ta kontakt med din rådgiver eller ring 62 55 02 50. 

 

< Oversikt over ansatte i NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.