Jordprøver

(Oppdatert: 01.09.2016)

Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig gjødslingsplanlegging, og rett kalking. Jordprøvene er derfor også grunnlaget for best mulig avling og god økonomi i produksjonen.

 

Det er krav til jordprøver 

Det er krav om godkjente jordprøver i som grunnlag for gjødslingsplan (se forskrift om gjødslingsplanlegging). Prøvene skal være representative og ikke eldre enn 8. år. Mangel kan føre til betydelig trekk i produksjonstilskudd.

 

Vi hjelper deg 

NLR Innlandet kan hjelpe deg med å ta jordprøver. Vi har lang erfaring med prøvetaking og vi sikrer at prøvene blir mest mulig representative og gir beste utgangspunkt for god avling og økonomi. Du tar selv kontakt med oss for å bestille prøver.

Du kan også ta prøvene selv. Vi låner ut jordprøvebor og formidler, nødvendige esker og bestillingsskjema. I prøvesesongen kan prøver leveres på Blæstad og ... og vil bli hentet av laboratoriet.

 

Tilbudet inkluderer:

  • Representative prøver fra din jord. 
  • Prøvetaking med GPS etter avtale og tilgjenglighet
  • Kart over skifter og prøvepunkter
  • Formidling av analyser og analyseresultater

Se vår prisliste for informasjon om kostnader ved jordprøvetaking. 

 

Jordprøver med GPS

På Hedmarken tilbyr vi prøvetaking med GPS. Kartfesting med GPS gjør det mulighet til å følge utviklingen i hvert enkelt punkt over tid. GPS-prøver er også grunnlaget for differensiert kalking med GPS, og næringskart med oversikt over variasjon i næringsinnhold på jorda.

 

BESTILL JORDPRØVETAKINGFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.