Jordprøver

(Oppdatert: 25.08.2020)

Jordprøvene er det viktigste grunnlaget for riktig gjødslingsplanlegging, og rett kalking. Jordprøvene er derfor også grunnlaget for best mulig avling og god økonomi i produksjonen.

 

Det er krav til jordprøver 

Det er krav om godkjente jordprøver i som grunnlag for gjødslingsplan (se forskrift om gjødslingsplanlegging). Prøvene skal være representative og ikke eldre enn åtte år. Mangel kan føre til betydelig trekk i produksjonstilskudd.

 

Vi hjelper deg 

NLR Innlandet kan hjelpe deg med å ta jordprøver. Vi har lang erfaring med prøvetaking og vi sikrer at prøvene blir mest mulig representative og gir beste utgangspunkt for god avling og økonomi. 

Du kan også ta prøvene selv. Vi låner ut jordprøvebor og formidler, nødvendige esker og bestillingsskjema. 

 

Tilbudet inkluderer:

  • Representative prøver fra din jord. 
  • Prøvetaking med GPS 
  • Kart over skifter og prøvepunkter
  • Formidling av analyser og analyseresultater


Husk at analysekostnaden fra Eurofins tilkommer. 

 

Bestill jordprøver ved å fylle ut skjemaet:

 

Priser for jordprøvetaking

Prisen gjelder for sesongen 2020 og for medlemmer av NLR Innlandet. For ikke-medlemmer gjelder egne priser. Se vår prisliste for mer informasjon. 

Oppmøte: kr 600,-

Pris per prøve: kr 105,-

Administrasjonsgebyr*: kr 250,-

 

*dekker tilrettelegging og pakking av jordprøver for sending til analysefirma.

 

ANALYSEKOSTNADEN FRA EUROFINS KOMMER I TILLEGG Fortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.