Korn og oljevektster

11.01.2016 (Oppdatert: 09.06.2020) Åsmund Langeland

Oppdatert og lokal kornkunnskap

Rådgiving i vekstsesongen er det viktigste tilbudet til kornprodusenter. Markvandringer er arenaer for formidling, hvor en båe kan høre, se og også gjøre vurderinger selv. Arrangementene er ofte knyttet til et forsøksfelt. Det er denne typen rådgiving NLR er tuftet på. 

 

Ukentlige e-poster (krever innlogging) til kornprodusenten gjennom vekstsesongen er et av de mest populære medlemstilbudene til korndyrkerne. Dagsaktuell informasjon, ledsaget av bilder og anbefalinger, gir nyttige innspill når beslutninger skal treffes. Mange tilbakemeldinger tyder på at disse alene er verdt medlemskontingenten

 

Direktekontakt med rådgiver

E-poster fjerner ikke behovet for direktekontakt mellom medlem og rådgiver gjennom telefonsamtaler eller gårdsbesøk. Det kan være behov for at rådgiveren kommer ut og ser vekstproblemer med egne øyne. Den direkte medlemskontakten har gjensidig nytte for både bonde og rådgiver, som i felleskap kan diskutere seg fram til hensiktsmessige løsninger. 

 

Markvandringer med mening

Beslutninger som tas på daglig basis i vekstsesongen er de som påvirker avling og økonomi i størst grad. Derfor er tilbudet om markvandringer i de viktigste periodene gjennom vekstsesongen et av de prioriterte arbeidsområdene til kornrådgiverne i NLR Innlandet. Markvandring skaper en arena for formidling hvor en både kan høre, se og også gjøre vurderinger selv. 

 

Forsøk formidler lokalkunnskap

Mange av markvandringene er knyttet til forsøksfelthvor det er noe spesielt å vise fram. Det er denne typen rådgiving som NLR er tuftet på. Hvert år gjennomføres et stort antall forsøk rundt om i enhetens geografiske område. Dette danner basisen for den lokaltilpassa rådgivinga som din rådgiver gir. Vedkommende jobber i et tett nettverk av kornrådgivere med kompetanseutveksling på tvers av enheter. Derfor er kunnskap aldri langt unna din lokale kornrådgiver. 

 

Lokal diskusjon

Innenfor en biologisk produksjon er det ofte slik at fasitsvar er fraværende, og en diskusjon hvor en er innom ulike løsninger kan være det nærmeste en kommer. Ofte er det diskusjonen med andre kollegaer og bønder rådgiveren tar med seg ut på medlemsbesøk og markvandringer. Til syvende og sist må bonden ta avgjørelsen, men rådgiveren legger til rette for at rett avgjørelse kan tas. 

 

 

Medlemskap

Vil du være med i en organisasjon som jobber for god lokalagronomisk kunnskap? 

> Tegn medlemskap i dag

 

Som medlem er du hjertelig velkommen til å ringe en av våre rådgivere. 

> Ansatte i NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.