Økonomisk rådgiving

18.05.2020 (Oppdatert: 17.06.2020)

Våre rådgivere diskuterer gjerne økonomi med deg. Vi er samtalepartnere om økonomi, økonomistyring, investeringer, eiendomsoverdragelse og likviditet. Det er viktig å ta trygge og godt gjennomtenkte valg når det kommer til lønnsomhet og økonomi. 

 

Driftsplan

Driftsplan gir deg en oversikt over økonomien på gårdsdrifta i dag og økonomisk utvikling på gården framskrevet i en seksårsperiode. Vi kan også regne på forskjellige alternativ for driftsopplegg for å finne fram til det som er mest optimalt på gården. 

NLR Driftsplan er et nødvendig verktøy for å beskrive økonomien i følgende tilfeller:

  • Større investeringer på gården. Innovasjon Norge krever driftsplan for å behandle søknad om tilskudd og lån til bruksutbygging. Bankene vil også kreve driftsplan for å behandle lånesøknader til større investeringer. 
  • Kjøpe gård og generasjonsskifte i familien. Kjøper bør ha en driftsplan for ha et godt grunnlag for å vurdere en forsvarlig kjøpesum. Banken vil også ofte kreve driftsplan som viser at kjøpesummen er forsvarlig. 
  • Økonomiske vurderinger i forbindelse med vegvalg eller omlegging av drifta.
  • Generell vurdering av økonomien på gården, økonomisk bæreevne og risiko. 

 

Generasjonsskifte

Generasjonsskifte på gården kan være en av de største utfordringene som en bonde står overfor. Det er viktig å lage en god prosess omkring eierskiftet, slik at forventningene som både kjøper og selger har blitt tatt på alvor. Det er viktig å lage et økonomisk opplegg som er best mulig for både kjøper og selger, og det er mange formelle ting som må ivaretas. 

Alle vil derfor ha behov for rådgiving i denne prosessen. 

Vi kan bidra med:

  • Utfordre kjøper og selger på hvilke forventninger de har i forbindelse med eierskiftet og bidra til å finne gode løsninger som i størst mulig grad oppfyller disse forventningene. 
  • Kompetanse på formeller rammer for eierskiftet, skatteregler go annet regelverk om er viktig å ta hensyn til for å finne de beste løsningene. 
  • Driftsplan eller andre økonomiske beregninger for å underbygge søknad om finansiering av eierskiftet. 

 

Likviditetsbudsjett

Av ulike grunner vil det for mange bli utfordringer med likviditeten en eller annen gang. Det kan komme av større uventa påkostninger, tørkesommeren 2018 eller annet. 

Vi kan hjelpe deg med å lage et likviditetsbudsjett, og se på ulike alternativ som kan gjøres for å bedre likviditeten. Det blir da laget et budsjett som viser betalingsstrømmen, og det er fokus på betalingstidspunkt på faste utgifter. 

Poenget er å ha kontroll på om man har penger å betale med fortløpende. 

 

Økonomisk rådgiving

Ta kontakt med oss om du trenger noen å diskutere økonomien med. 

Medlemskap

Vil du være med i en organisasjon som jobber for god lokalagronomisk kunnskap? 

> Tegn medlemskap i dag

 

Som medlem er du hjertelig velkommen til å ringe en av våre rådgivere. 

> Ansatte i NLR InnlandetFortell oss gjerne hva du gravde etter. Vi jobber med å gjøre sidene våre bedre.
Æsj, det var dumt. Hva lette du etter? Gi oss gjerne en tilbakemelding slik at vi kan gjøre det lettere for deg å finne fram på sidene våre.