Funksjonstesting av åkersprøyter

30.06.2016 (Oppdatert: 25.04.2017)

Sprøyteutstyret skal funksjonstestes hvert femte år og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. Funksjonstest av åker- og tåkesprøyte er obligatorisk. 

NLR Innlandet tilbyr funksjonstesting av åkersprøyter etter følgende satser: 

Bombredde Medlem Ikke-medlem
Opptil 10 meter Kr. 2000,- Kr. 3000,-
10 til 18 meter Kr. 2400,- Kr. 3400,-
Over 18 meter Kr. 2800,- Kr. 3800,-
Reparasjon Timepris for medlemmer Timepris for ikke-medlemmer

 

Ta kontakt med Erik Aaberg eller Knut Erling Røhnebæk for å bestille funksjonstesting av din åkersprøyte, eller fyll ut skjemaet under.  
Jo mer utfyllende opplysninger du gir om di sprøyte, desto bedre forberedt er vi til testen.