Funksjonstesting av åkersprøyter

30.06.2016 (Oppdatert: 03.04.2018)

Sprøyteutstyret skal funksjonstestes hvert femte år og må oppfylle gjeldende krav for å bli godkjent. Funksjonstest av åker- og tåkesprøyte er obligatorisk. 

 

For prisspørsmål: se vår liste og over kontingenter og priser.

 

Ta kontakt med Erik Aaberg eller Knut Erling Røhnebæk for å bestille funksjonstesting av din åkersprøyte, eller fyll ut skjemaet under.  
Jo mer utfyllende opplysninger du gir om di sprøyte, desto bedre forberedt er vi til testen.