Meld deg inn, bli kjent med din lokale NLR-rådgiver og la oss hjelpe deg å drive mer lønnsomt, trygt og bærekraftig. Som medlem i NLR Innlandet får du tilgang til uavhengig rådgivere innen fagene korn, grovfôr, grønnsaker, poteter, frukt, bær, bygningsteknikk, økonomi og HMS. Rådgivingen er lokalt forankret gjennom ni kontorer spredt utover i Innlandet.

Få nyhetsbrev med sesongbaserte råd og tips og tilgang til alle våre fagartikler. Bli invitert til rådgivingsmøter, gårdsbesøk, feltforsøk, markdager, møter og samlinger. Delta på våre arenaer for kunnskapsoverføring, erfaringsutveksling – og hyggelig sosialt samvær. Som medlem får du gjennom året tilsendt ukentlige nyhetsbrev på e-post. I vekstsesongen sendes det ukentlig ut vekstspesifikke nyhetsbrev med aktuelt fra åker og eng. I tillegg får du fire ganger i året tilsendt vårt medlemsblad, Grønt i fokus, i postkassa.

Et medlemskap gir også rabatt på en rekke av våre tjenester.

> Les vedtektene for NLR Innlandet

Kontingent

Kontingenten er priset ut fra størrelsen på landbrukseiendommen og din produksjon.

Ønsker du mer informasjon om medlemskap?

Vurderer du medlemskap, men ønsker mer informasjon før du forplikter deg?

Ta kontakt med vår medlemsservice:

Telefon: 62 55 02 50

E-post: innlandet@nlr.no

Ønsker du å melde deg inn med en gang?

Bli medlem i dag

Hva er fordelene?

Plant

Driv mer lønnsomt

Kurs, råd og veiledning for mer effektiv produksjon med lavere kostnad
Farm

Driv trygt og sikkert

Lær å sikre gårdens viktigste ressurser og vær trygg i valgene du tar

Driv mer bærekraftig

Overhold myndighetskrav og ta del i landbrukets klimainnsats