3 A7 A9036
⋅ Vanning

Vatning i tørkeår

Tradisjon for vatning sikra gode avlingar, óg i tørkeåret 2018
NLR Innlandet
Unknown kopi
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Kostnader med grøfting

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.
NLR Innlandet