Unknown kopi
Medlem
⋅ Hydroteknikk

Kostnader med grøfting

Fleire faktorar påverker kostnadsbilete ved grøfting, men ein må ikkje glemme dei positive effektane som drenering har på eit areal.
NLR Innlandet