Naturlig kantsone Osaker 2020
Medlem
⋅ Jord

Soner for pollinerende insekter

Flere har sådd soner for pollinerende insekter, men vi vil også minne om viktigheten av å skjøtte de naturlige kantsonene på en slik måte, at insektene kan trives. De viktigste tiltakene er å hindre at gjødsel og plantevernmidler kommer på disse kantsonene. Søker man RMP, for slike soner på jordet, er ingen gjødsel eller plantevern også et av vilkårene for å få tilskudd.
NLR Øst
Henriksen Jord med ulikt moldinnhold
⋅ Jordstruktur

Verdien av mold

Moldinnholdet er viktig for jordas fruktbarhet. Leveranse av nitrogen er en av flere viktige egenskaper.
Fagforum Korn
20210531 123311
⋅ Jord

Økologisk jord – meir jordliv?

Resultatet viser at det var mykje meir sopp i økologisk enn konvensjonelt dyrka jord. Det var også fleire eincella organismar (mikroskopiske) ved økologisk drift.
NLR Vest SA
Dale Drill bilde 4
Medlem
⋅ Jord

Sår direkte for å høste verdifull kunnskap

Fire direktesåmaskiner har etablert åkerbønner i restene av kraftige fangvekster. Resultatet er høye avlinger og praktisk kunnskap om de enkelte maskinenes egenskaper – kunnskap som kommer den som ønsker å direkteså tilgode, enten bare i enkeltår eller om du ønsker å drive et helhetlig Karbon Agro-system.
NLR Øst
Viftespredning av fangvekster bilde 2
Medlem
⋅ Jord

Etabler fangvekster med rett metode

Det nærmer seg at de høstsådde fangvekstene kan etableres. Fleksibilitet i valg av etableringsmetode er en stor fordel, for å sikre rask spiring og vekst.
NLR Øst
Rotter luserne Till Seehusen
⋅ Jordstruktur

Muligheter for å løsne opp pakkeskader under plogsjiktet ved hjelp av planterøtter

Bruk av planterøtter, såkalt «biologisk jordløsning» har gitt gode resultater i utenlandske forsøk. Prinsippet er basert på at planterøttene vokser gjennom de tette jordlagene og danner «sekundærporer» som kan forbedre infiltrasjon, øke luftutvekslingen og tilrettelegge for rotvekst av påfølgende vekster.
Fagforum Korn
Strand 62 hosten 2021
Medlem
⋅ Jord

Målretta fangvekster

Du kan velge fangvekstblandinger mot bestemte egenskaper, og ulike arter gir deg forskjellige effekter.
NLR Øst
Hvitlok i naerheten av mykorrizabank
⋅ Jord

Mykorrhiza

Mindre jordarbeiding, allsidig og sammenhengende plantekultur, og organisk gjødsel er noen tips for å fremme mykorrhiza i landbruket. Premien er tilgang på kortreise mineraler, vann, nitrogen, mer mold og bedre jordstruktur
NLR Østafjells
Shutterstock 596515157
⋅ Beite

Regenerativt landbruk – hva er det?

Det er resultatet som teller Hva menes egentlig med «regenerativt landbruk»? For mange kan det virke litt ullent. Norsk landbruksrådgiving Østafjells vil i et nytt prosjekt spre kunnskap om prinsippene og rett og slett måten å tenke på når du skal drive et regenerativt landbruk.
NLR Østafjells
Jordarbeiding i varkorn 2
⋅ Jordarbeiding

Jordarbeiding til vårkorn – gammel og ny erfaring

Bevarende jordarbeiding i Trøndelag har igjen blitt aktuelt på grunn av teknologisk utvikling av både harver og såmaskiner. I prosjektet KlimaKorn undersøkes nå både avlingsnivå og drivstofforbruk knyttet til bruk av moderne jordarbeidingsredskaper og traktorstørrelse.
NLR Trøndelag SA
1 2 3 ... 9