4 U5 A5273
⋅ Jord

Går pengene rett i elva?

Jorda er bondens viktigste resurs. God agronomi er viktig for optimal drift av jorda.
NLR Nord Norge
NLR mentor 14
⋅ Jordhelse

Klimakalkulatoren - blir jordhelsetiltak premiert?

En del bønder har nå fått en klimaberegning for sin gård i klimakalkulatoren og noen har også hatt en klimarådgiver på besøk. Klimakalkulatoren tar høyde for mange faktorer i drifta og gir en beregning av gårdens klimaavtrykk. Mange undrer seg likevel på hvordan gode jordhelsetiltak blir synlige eller premieres.
NLR Østafjells
Skjermbilde 2023 10 27 kl 07 50 34
⋅ Hydroteknikk

Prioriter drenering

Vi skal regne litt på økonomien i drenering.
NLR Øst
Grofting foto Lars Kjetil Flesland
⋅ Hydroteknikk

Drenering som duger

Det handler om å forstå hvordan vann oppfører seg.
NLR Nord Norge
3 A7 A0773
⋅ Grovfôr

Maskin møter jord

Målet med all jordarbeiding er å skape det idelle voksestedet for plantene.
NLR Trøndelag SA
Gras til kompost
⋅ Kompost

Hvordan kompostere tilslamma gras etter flommen?

En del har dessverre fått ødelagt grasavlingene sine som følge av flom i år. Graset kan kanskje ikke lenger brukes som fôr, men vi bør likevel ta vare på det som en næringsressurs. Graset har godt med næringsstoffer og ved å kompostere den ødelagte avlinga kan næringsstoffene føres tilbake til jorda og legge grunnlag for bedre avlinger senere. Hvis skiftet uansett skal fornyes kan du også velge å pløye ned etter eventuell sprøyting og pussing av enga. Så hva trengs for å kompostere graset? Her er en grov framgangsmåte for å kompostere.
NLR Østafjells
Kompost2 Maren Holthe
Medlem
⋅ Jord

Spirehemming - en uforklarlig sekkepost.

Den sagnomsuste spirehemmingen er ikke lett å bli klok på, og det er kanskje et uttrykk som blir brukt når en ikke alltid greier å finne en årsak til at etableringen av ønskede vekster helt gikk som det skulle.
NLR Øst
Spredning av biokull NLR Ostafjells
⋅ Jord

Biokull på næringsfattig jord – kan det bidra til økte avlinger i tillegg til å være et klimatiltak?

NLR Østafjells har i år, med støtte fra Viken Fylkeskommune anlagt et forsøk med biokull på næringsfattig jord i Ringerike. Biokull er antatt å være et viktig tiltak for å lagre CO2 og dermed redusere klimaavtrykket fra landbruket. Foreløpig er det nesten ikke brukt biokull på jordbruksarealer i Norge. Men ny industri kan øke tilgjengelig volum av kull og løsninger for godtgjørelse for CO2 fangst kan gjøre det mer interessant økonomisk.
NLR Østafjells
1 2 3 ... 12