Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Dette gjelder også ansvarshavende hos forhandlere av plantevernmidler.

Autorisasjonen gjelder for ti år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

NLR Innlandet kjører ei runde med slike kurs hvert år, vanligvis i februar/mars.

For de som fornyer er det krav om 7,5 timers teorikurs og skriftlig prøve.

For de som tar kurset for første gang er det i tillegg krav om obligatorisk praksisdag på inntil sju timer.

Hva koster et plantevernkurs?

For medlemmer av NLR:

Grunnkurs: kr

Hva koster autorisasjonskurset?

Medlemmer

Grunnkurs: kr 2 500,- for teorikurset og kr 1 100,- for praksisdag.

Fornyingskurs: kr 1 700,-

Ikke-medlemmer

Grunnkurs: kr 3 500,- for teorikurset og kr 1 600,- for praksisdag.

Fornyingskurs: kr 2 700,-