Kurset "Tryggere Bonde" kommer som et resultat av et lengre forarbeid, deriblant forprosjektet "Psykisk Helse i Landbruket". Forprosjektet bidro til både teoretisk og praktisk kunnskap, i tillegg til etablering av et godt fagmiljø. Forprosjektet bidro til å etablere en god og forankret plattform for videre arbeid med å styrke gårdsbruket, der gårdbrukernes psykiske helse og trivsel er en nøkkelfaktor. Med "Tryggere Bonde" kurset ønsker vi å bidra til etablering av flere Bondens nettverk og øke kompetansen til de roller som skal være tilknyttet Bondens nettverk. Formålet er å skape en reell støttefunksjon slik at gårdsbruket skal vite at de ikke står alene når livet på gården blir vanskelig.

Dersom du ønsker kurs i din kommune, ta kontakt med Linn Thorud eller Tore Jevnaker.

> HMS-rådgivere i NLR Innlandet