Nord i landet er situasjonen en helt annen enn på Østlandet. Den nordnorske bonden lider under et stort nedbørsoverskudd, stedvis ekstremt vått og lave temperaturer. Både gjødselkjøring og jordarbeiding har blitt satt på vent.

– Vi har bedt bøndene om å avvente all utkjøring av handelsgjødsel på våte marker på grunn av faren for mye tap av nitrogen til luft og også avrenning fra vassmetta jord, sier Ragnhild Renna, rådgiver i NLR Nord Norge.

Imidlertid ser værmeldinga noe bedre ut de nærmeste dagene med opphold og varme, som gir håp om at veksten setter fart, og vind som vil bidra til opptørking.

Microsoft Teams image kopi 5

Foreløpig er det litt for tidlig til at rådgiveren vil si noe om avlingspotensialet.

– Under slike forhold har jordtype veldig mye å si. Når veksten først starter, eksploderer det nærmest. Men på nåværende tidspunkt er det for tidlig å si noe om avlingsutsiktene, sier Renna.

Microsoft Teams image kopi 3
Stig Johansen, bonde i Hadsel i Vesterålen, vandrer på ei nydyrka eng. Foto: Ragnhild Renna

Bråstopp i midten av mai

– Veksten var godt i gang med en fin start i mai. Fra 20. mai ble det bråstopp med regn og lav temperatur. Nedbørsmengdene har heldigvis ikke vært så store som i Nordland, sier Kristin Sørensen, rådgiver i NLR Nord Norge, med kontorsted i Målselv i Troms.

– Med opphold fra nå og ei tid framover trenger det ikke bli så galt for førsteslåtten sin del, supplerer hun.

Hun kan videre melde om at potetene er cirka ti dager forsinka etter planlagt setting. Mye av denne er lysgrodd og ved bruk av fiberduk så forventes spiring etter ti dager fra setting.

– Resten av sesongen blir avgjørende for avling og kvalitet, sier Sørensen.

Skjermbilde 2023 06 08 kl 14 22 18