Potetbeholdningen er snaut 10 % høyere 1. januar i år enn den var på samme tidspunkt i 2020.

Det har vært en jevn nedgang i lagertallene for de fleste sortene siden november. Et unntak fra dette er sorten Nansen, som en forventer god omsetning av i ukene framover. Beholdningen av matpoteter ligger ca. 4,5 % lavere enn på samme tid i 2020.

Beholdningen for industrisortene ligger 17 % over beholdningen i januar i 2020. For pommes frites sorten Innovator og for chipssorten Lady Claire ligger det henholdsvis ca. 48 og 24 % mer potet på lager per 1/1/2021 enn det det gjorde for et år siden.

Generelt om lagertallene på poteter

Lagertellingene skjer fire ganger i året: 1. januar, 1. mars, 15. april og 1. november.

Tallene som kommer fram i lagertellingene gir en god pekepinn for hvordan markedsforhold og priser utvikler seg. I tillegg spiller de en viktig rolle for planleggingen av den resterende sesongen. I tellingene inngår beholdningene fra omsetningsleddenes egne lager og lagerbeholdningen hos produsent.

Beholdningstallene for poteter har betydning for gjennomføringen av markedsordningen for poteter.

Bjorneby 04okt13 009