Hovedbilde: Gammelt tre med bare vannris. Foto: Volkmar Timmermann/NIBIO

Katrine Østraat

Som rådgiver i Nordhordland gleder jeg med til å reise rundt og bli kjent med dere bønder i området.

Askeskuddsjuke er en alvorlig sjukdom for asketrærne i Norge og resten av Europa. Rammede trær får døde greiner, og gjentatte angrep kan føre til at treet dør. Hvor sykdommen kommer fra, hva som forårsaker sykdommen, og om er det noe man kan gjøre for å begrense den?

Askeskuddsyke er en alvorlig sykdom for asketrærne i Norge, og er forårsaket av soppen Askeskuddbeger (Hymenoscyphus pseudoalbidus). Soppen kan du se som 2-10 mm store sopper på fjorårets infiserte bladstilker, og sporene sprer smitte i juli og august som infiserer nye blader. Fra de infiserte bladene sprer soppen seg inn til greiner og stammer. I løpet av høsten og vinteren dreper soppen nye skudd og deler av greinene. Unge trær dør lett av denne sykdommen. Gjentatt smitte tar ofte livet av selv store asketrær. Noen trær står derimot uberørt igjen, og man lurer på om disse trærne har bedre motstandskraft. Det er samlet inn frø fra disse trærne, for å se nærmere på dette.

Askeskyddsyke kommer opprinnelig fra Asia, der den viser seg som svarte flekker på bladene fordi trærne er motstandsdyktige. Sykdommen kom til Polen på 1990-tallet, men det var først i 2006 at årsaken til sykdommen ble identifisert. Askeskuddsyke kom til Norge i 2006, og ble oppdaget på Østlandet i 2008. Da hadde den blitt med askeplanter fra Sverige. Nå har sykdommen spredd seg til hele den norske askebestanden. Det er i dag ingen kjente effektive tiltak for å hindre spredning av soppen.

Fordi soppen er så dødelig for spesielt yngre asketrær, ble Ask rødlistet i 2021. Det er fremdeles lov å felle asketrær, men det er anbefalt å prøve å ta vare på spesielt friske trær. Om du har friske asketrær som er omkranset av syke og svake trær, er NIBIO interessert i å vite om det for å kanskje kunne høste frø i framtiden.

Askeskuddbeger Foto Halvor Solheim SOH 2008 05 26 17 06 10
Askeskuddbeger. Foto: Halvor Solheim/NIBIO
2 Et friskt og frodig asketre Foto Volkmar Timmermann NIBIO 20130815 TIV 0466
Et friskt og frodig asketre. Foto: Volkmar Timmermann/NIBIO