Økologiske artsblandinger til modning

I forsøk er det testet ut blanding av korn og erter i økologisk dyrking. Dette for å kunne øke produksjonen av protein til fôr dyrket i Norge.

> Les artikkelen

Erter havre

Ugrasharving og skorpebryting

Ugrasharving utført på rett tid og rett måte er et effektivt tiltak mot frøugras i korndyrkinga. På tilslamma jord kan ugrasharva også bryte skorpe som dannes etter hardt eller langvarig regn.

> Les artikkelen

IMG 4593

Faktaark om økologisk korndyrking

> Les faktaark om økologisk korndyrking

> Ekologisk odling av spannmål (fra svenske Jordbruksverket)

MG 6611

Såkorndyrking

Kontroll av sykdommer og ugras er to viktige utfordringer ved produksjon av økologisk såkorn. Friskt utgangsmateriale (uten stripesyke og sotsykdommer) er spesielt viktig. Fokus på valg av vekstfølge, god ugraskamp og jordarbeiding, samt god rengjøring av maskiner er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende kvalitet.

> Les mer hos Agropub

Skjermbilde 2021 05 20 kl 14 57 12

Gjødsling til økologisk vårhvete

Gjødsling: Forsøk med gjødsling i økologisk vårhvete er det i 2020 funnet små utslag av økende nitrogenmengde. Den økte mengden har gått til å øke proteininnholdet i kornet.

> Les fagartikkelen

MG 4493